Loading...

O udruženju

DUNAVOM KROZ SRBIJU

Ciljevi udruženja

Udruženje je osnovano radi ostvarivanja ciljeva u oblasti nautike, rekreacije na vodi i ekološke zaštite reka i jezera, a u skladu sa odgovarajućim odredbama Statuta Udruženja: • okupljanje nautičara i rekreativaca na vodi; • Zaštita interesa svih korisnika srpskih reka, kanala i jezera; • zaštita prava nautičara i omogućavanje da se njihov glas čuje u javnosti • aktivno učestvovanje u donošenju zakona i uredbi republike Srbije, a koji se odnose na aktivnosti plovidbe na rekama, jezerima i kanalima, kao i predlozima za poboljšanje postojećih propisa o bezbednosti plovidbe; • unapređenje i podizanje kvaliteta rekreacije na rekama, jezerima i kanalima; • davanje stručne pomoći i obučavanje članova Udruženja, naročito mladih u rukovanju i upravljanju motornim čamcima i drugim vrstama plovila za rekreaciju na vodi; • organizovanje izleta, regata i ekskurzija za članove; • informisanje i podizanje svesti građana o značaju očuvanja nautičke tradicije u Srbiji; • pokretanje razvojnih inicijativa i projekata u skladu sa zakonom; • zaštita životne sredine zalaganjem za očuvanje biljnog i životinjskog sveta u vodi i priobalju uz održavanje prirodnog ambijenta na rekama i jezerima; • unapređenje nautičkog turizma; • informisanje i podizanje svesti građana o značaju očuvanja prirodnih lepota reka, jezera i kanala.