Dan: 4. aprila 2018.

Obaveštenja kapetanije o ispitima

Udruženje nautičara „Moja lađa“ prenosi obaveštenja Lučke kapetanije Beogad o organizaciji ispita za sticanje ovlašćenja o posebnim osposobljenostima potrebnim za rad na putničkim i teretnim plovilima. Prilozi: Obavestenje o ispitima putničkim plovilima april. 2018. Obavestenje o ispitima radio-telefonski uređaj April.2018. Obavestenje o ispitima za radar April.2018. Obavestenje o posebnom ispitu -postupci u sl. opasnosti April. […]

Read more