Dan: 23. novembra 2018.

Obavestenje o ispitima zvanja Decembar 2018.

O  B A V E Š T E NJ E             Na osnovu čl.8 pravilnika o programu i načinu polaganja stručnog ispita za sticanje zvanja članova posade brodova trgovačke mornarice (Sl. glasnik RS br. 59/13) Obaveštavaju se preduzeća vodnog saobraćaja, brodari, članovi  posade brodova unutrašnje plovidbe trgovačke mornarice i drugih plovila da će se dana […]

Read more