Dan: 28. novembra 2018.

Priprema za zimu 2018-2019

Od Beogradske kapetanije dobili smo obaveštenje o potrebi da se uoči zime obezbede plovila i plovni objekti i o potrebi da se Kapetaniji dostave podaci o odgovornom licu zaduženom za obezbeđenje u zimskom periodu. Obaveštenje se nalazi u prilogu. Priprema za zimu 2018-2019        

Read more