Дан: 7. августа 2020.

ТИД РЕГАТА – ВЕСЛОМ ПРОТИВ КОРОНЕ

ТИД РЕГАТА – ВЕСЛОМ ПРОТИВ КОРОНЕ Дунав је река која повезује низ европских држава. Лепоте ове велике и моћне реке вековима су привлачиле људе и на њеним обалама никло је неколико великих градова, од којих су неки и престонице држава. И мада тече вековима, Дунав никад није исти, стално се мења. Његово корито се померало […]

Read more

САОПШТЕЊЕ БРОДАРСТВУ бр. 4/20

Лучка Капетанија Клaдово, Прахово и Велико Градиште на основу члана 170 Закона о пловидби и лукама на уну-трашњим водама („Службени гласник РС“, бр. 73 од 12. октобра 2010, 121 од 24. децембра 2012,  18 од 13. фебруара 2015, 96 од 26. новембра 2015 – др. закон, 92 од 14. новембра 2016,  104 од 23. децембра […]

Read more