Дан: 17. септембра 2020.

ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о условима које морају да испуњавају лица за управљање чамцем, пловећим телом или плутајућим објектом, програму и начину полагања стручног испита, као и обрасцима, садржини, начину издавања и трајања дозволе за управљање

Гужве око издавања нових образаца дозвола за управљаче  моторних чамаца још се не стишавају а управо смо обавештени да је надлежно министарство усвојило нови ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о условима које морају да испуњавају лица за управљање чамцем, пловећим телом или плутајућим објектом, програму и начину полагања стручног испита, као и обрасцима, садржини, начину издавања […]

Read more

ПРАВИЛНИК о вредности дневне, вишедневне и годишње дозволе за рекреативни риболов за 2021. годину

Много је рекреативних наутичара који уживају у пецању на нашим водама. Дана 26. августа 2020. године објављен је текст Правилника о вредноси дневне, вишедневне и годишње дозволе за рекреативни риболов за 2021. годину. Колико видимо већ сада, цене су нешто више него ове и ранијих година, а колико ће бити виши квалитет вода и пецања, […]

Read more