Дан: 5. октобра 2020.

ЧАМАЦ ИЛИ ЈАХТА?

Више наших колега наутичара обратило нам се с питањем да ли ће њихово пловило приликом регистрације бити разврстано у класу бродова и јахти или у класу чамаца, с обзиром на то да је разлика у износу пореза на употребу пловила велика. У Закону о пловидби и лукама на унутрашњим водама („Сл. гласник РС“, бр. 73/2010, […]

Read more