Дан: 1. новембра 2020.

ОСНОВЕ НАУТИЧКОГ ТУРИЗМА И НАУТИЧКИ ПОТЕНЦИЈАЛИ СРБИЈЕ

ОСНОВЕ НАУТИЧКОГ ТУРИЗМА И НАУТИЧКИ ПОТЕНЦИЈАЛИ СРБИЈЕ Писали смо на нашем сајту о недостатку литературе у вези с наутиком и негде у мају 2020. године објавили смо текст под насловом: Прилози за библиографију о Дунаву и Подунављу (текст можете прочитати овде). И даље сматрамо да те литературе нема довољно али запазили смо да је још […]

Read more

САОПШТЕЊЕ БРОДАРСТВУ број 3/2020

Лучка капетанија Београд, на основу члана 170. Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама („Службени гласник РС“, бр. 73 од 12. октобра 2010, 121 од 24. децембра 2012, 18 од 13. фебруара 2015, 96 од 26. новембра 2015 – др. закон, 92 од 14. новембра 2016, 104 од 23. децембра 2016 – др. закон […]

Read more