Аутор: admin

Dozvola za UMČ

Često dobijamo pitanja u vezi polaganja ispita za dobijanje dozvole za upravljanje čamcem. Ova materija je regulisana Pravilnikом ouslovima koje moraju da ispunjavaju lica za upravljanje čamcem, plovećim telom ili plutajućim objektom, programu i načinupolaganja stručnog ispita, kao i obrascima, sadržini, načinu izdavanja i trajanja dozvole za upravljanje („Sl. glasnik RS„, br. 86/2014) iz kog […]

Read more

Saopštenje brodarstvu br. 5/2018

Lučka kapetanija Beograd, na osnovu člana 170. Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama („Službeni glasnik RS“, broj 73/10, 121/12, 18/15, 96/15-dr. zakon, 92/16 i 104/16-dr. Zakon), izdaje SAOPŠTENJE BRODARSTVU br. 5/2018 Obaveštavaju se brodarstva, zapovednici brodova, starešine plovila, preduzeća rečnog saobraćaja i vodoprivrede, nadležni organi i organizacije, marine i nautički klubovi, ostali učesnici u plovidbi i sva […]

Read more

Okrugli sto na sajmu nautike 2018

Na tek otvorenom 40. međunarodnom sajmu nautike, lova i ribolova, 3. aprila 2018. s početkom u 14:00 časova, u Kapetanskom klubu održana je tribina – Okrugli sto na kom su teme bile: aktuelni problemi u nautičkoj privredi i nautičkom turizmu, nautički potencijali Srbije, plovni putevi, infrastruktura, oprema, usluge, poreska politika, telekomunikacije i regulativa u nautici. Medijatori sastanka bili […]

Read more

Obaveštenja kapetanije o ispitima

Udruženje nautičara „Moja lađa“ prenosi obaveštenja Lučke kapetanije Beogad o organizaciji ispita za sticanje ovlašćenja o posebnim osposoblјenostima potrebnim za rad na putničkim i teretnim plovilima. Prilozi: Obavestenje o ispitima putničkim plovilima april. 2018. Obavestenje o ispitima radio-telefonski uređaj April.2018. Obavestenje o ispitima za radar April.2018. Obavestenje o posebnom ispitu -postupci u sl. opasnosti April. […]

Read more

40. međunarodni sajam nautike, lova i ribolova

U susret Uskrsu, jubilarni, 40. Međunarodni sajam nautike, lova i ribolova biće održan od 3. do 7. aprila 2018. godine. Sajam nautike biće otvoren zajedno sa Sajmom hortikulture u utorak u 11.30 časova, u hali 1 Beogradskog sajma. Sajmove će svečano otvoriti Velimir Stanojević, državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede. Ova specijalizovana manifestacija za plovila […]

Read more

Pregledi čamaca i plovila – lučka kapetanija bezdan

Udruženje nautičara „Moja lađa“ od g. Ilije Brdara, šefa Lučke kapetanije Bezdan, dobilo je informaciju koju prenosimo u celini: „Za svaki pregled čamca , ili plovila treba se obratiti direktno u LK Bezdan , a kako nije formirana komisija za ovo područje , to svaki dan kada ja radim (dva dana radim –dva dana ne […]

Read more

Saopštenje brodarstvu br. 4/2018

Lučka kapetanija Beograd, na osnovu člana 170. Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama („Službeni glasnik RS“, broj 73/10, 121/12, 18/15, 96/15-dr. zakon, 92/16 i 104/16-dr. Zakon), izdaje SAOPŠTENJE BRODARSTVU br. 4/2018 Obaveštavaju se brodarstva, zapovednici brodova, starešine plovila, preduzeća rečnog saobraćaja i vodoprivrede, nadležni organi i organizacije, marine i nautički klubovi, ostali učesnici […]

Read more

Saopštenje brodarstvu br. 3/2018

Lučka kapetanija Beograd, na osnovu člana 170. Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama („Službeni glasnik RS“, broj 73/10, 121/12, 18/15, 96/15-dr. zakon, 92/16 i 104/16-dr. Zakon), izdaje SAOPŠTENJE BRODARSTVU br. 3/2018 xObaveštavaju se brodarstva, zapovednici brodova, starešine plovila, preduzeća rečnog saobraćaja i vodoprivrede, nadležni organi i organizacije, marine i nautički klubovi, ostali učesnici […]

Read more

Sastanak u lučkoj kapetaniji Beograd

Dana 29.03.2018. s početkom u 10.00 časova po pozivu Lučke kapetanije Beograd održan je sastanak kojem je odazvalo 15 predstavnika privezišta za čamce, klubova i udruženja koja postoje i rade na akvatoriji grada Beograda.  Sastanak je otvorila i goste pozdravila načelnica odelјenja za Lučke kapetanije, gospođa Ivana Kunc, a zatim su šef Lučke kapetanije, gospodin […]

Read more

Regata Vode Vojvodine 2018

Mirjana Živković iz preduzeća Vode Vojvodine dostavila nam je preliminarnu maršrutu ovogodišnje regate koju organizuje po deseti put ovo preduzeće.

Read more