ЧАМАЦ ИЛИ ЈАХТА?

Више наших колега наутичара обратило нам се с питањем да ли ће њихово пловило приликом регистрације бити разврстано у класу бродова и јахти или у класу чамаца, с обзиром на то да је разлика у износу пореза на употребу пловила велика.

У Закону о пловидби и лукама на унутрашњим водама („Сл. гласник РС“, бр. 73/2010, 121/2012, 18/2015, 96/2015 – др. закон, 92/2016, 104/2016 – др. закон, 113/2017 – др. закон, 41/2018, 95/2018 – др. закон, 37/2019 – др. закон i 9/2020) у делу Значење појмова, у члану 4. дате су следеће одредбе:

8) брод унутрашње пловидбе је брод регистрован за пловидбу на унутрашњим водама, чија дужина трупа износи најмање 20 м или чији је производ дужине, ширине и максималног газа једнак запремини од најмање 100 м³, као и тегљач и потискивач, без обзира на њихову дужину и запремину;

13) глисер је врста чамца који помоћу сопственог погонског уређаја глисира по површини воде;

20) јахта је пловило које служи за рекреацију, спорт и разоноду, које може да се користи за личне потребе или за привредну делатност;

35) пловило је брод, технички пловни објекат, јахта, чамац, пловеће тело, плутајући објекат, пловило које обавља риболов и други објекат који је оспособљен за пловидбу и који учествује у пловидби;

36а) пловило за рекреацију је пловило које је намењено за спорт и разоноду чија је дужина трупа од 2,5 м до 24 м, независно од врсте погона;

72) чамац је пловило, осим тегљача и потискивача, без обзира на његову дужину и запремину, регистровано за пловидбу на унутрашњим водама, чија дужина трупа износи мање од 20 м и чији је производ дужине, ширине и максималног газа мањи од запремине од 100 м3, а које превози највише 12 лица;

Из ових дефиниција, на основу тачке 20), могло би се закључити да је јахта ма које пловило које служи за рекреацију, спорт и разоноду, које може да се користи за личне потребе или за привредну делатност.

Ипак, одредбе из тачака 36а) и 72) ближе прецизирају да је пловило чија је дужина трупа од 2,5 до 24 метра, независно од врсте погона, пловило за рекреацију намењено спорту и разоноди – тачка 36а) и да је чамац пловило, осим тегљача и потискивача, без обзира на његову дужину и запремину, регистровано за пловидбу на унутрашњим водама, чија дужина трупа износи мање од 20 метара и чији производ дужине, ширинине и максималног газа је мањи од запремине од 100 м3 а које превози највише 12 лица – тачка 72).

а које превози највише 12 лица.

Дакле, ако пловило које купите није дуже од 20 м и ако је производ дужине, ширинине и максималног газа мањи од запремине од 100 м3, а које превози највише 12 лица, не би требало да буде разврстано у класу јахти без обзира на ниво опремљености (опрема за навигацију, управљање, одржавање хигијене, припрему хтане, кабинска опрема и тд.).

Надамо се да ће вам ово тумачење помоћи да разјасните нејасноће и мирно пођете у најближу капетанију која је надлежна по месту вашег боравка.

 

 

Podelite članak: