Dozvola za UMČ

Često dobijamo pitanja u vezi polaganja ispita za dobijanje dozvole za upravljanje čamcem. Ova materija je regulisana Pravilnikом ouslovima koje moraju da ispunjavaju lica za upravljanje čamcem, plovećim telom ili plutajućim objektom, programu i načinupolaganja stručnog ispita, kao i obrascima, sadržini, načinu izdavanja i trajanja dozvole za upravljanje („Sl. glasnik RS„, br. 86/2014) iz kog smo izdvojili neke delove koje možete videti u priloženom fajlu na dnu strane.

Informaciju o uslovima koje moraju ispunjavati lica za upravljanje čamcem možete pogledati na strani 1. priloženog fajla.

Informaciju o programu stručnog ispita možete pogledati na strani 2. priloženog fajla.

Informaciju o izgledu i roku važnosti dozvole za upravljanje čamcem možete pogledati na strani 5. priloženog fajla.

Prilog:
PRAVILNIK o dozvolama za UMČ – izvod

Podelite članak: