KAPETANIJA NADLEŽNA ZA ZAMENU DOZVOLE ZA UMČ

Ovih dana na telefonski broj Udruženja nautičata „Moja lađa” javio se velik broj nautičara s jedinim istim pitanjem: Da li se dozvola za UMČ može zameniti u bilo kojoj kapetaniji ili samo u kapetaniji nadležnoj po mestu boravka nautičara koji traži zamenu?

Postavili smo to pitanje nadležnima u kapetanij Beograd i upravo smo dobili sledeći odgovor:

„Dozvola za UMČ može se zameniti samo u kapetaniji nadležnoj po mestu boravka podnosioca zahteva za zamenu.“

Podelite članak: