Категорија: Vesti

ОБАВЕШТЕЊЕ НАУТИЧАРИМА НА САВИ

Наше реке, Дунав и Сава, велике су и извор велике радости и задовољстава свих љубитеља природе и наутике. Али пловидба њима понекад може да буде и опасна.   На једну опасност на реци Сави, наспрам Новог Београда, указала нам је љубитељка наутике, која је са колегама из предузећа ECOPLASTICS D.O.O. из Београда (https://sr.ecoplastics.rs/), наишла на […]

Read more

САОПШТЕЊЕ БРОДАРСТВУ број 5/2021

Лучка капетанија Београд, на основу члана 170. Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама („Службени гласник РС“, бр. 73 од 12. октобра 2010, 121 од 24. децембра 2012, 18 од 13. фебруара 2015, 96 од 26. новембра 2015 – др. закон, 92 од 14. новембра 2016, 104 од 23. децембра 2016 – др. закон, […]

Read more

САОПШТЕЊЕ БРОДАРСТВУ бр. 4/21

САОПШТЕЊЕ БРОДАРСТВУ бр. 4/21                 Обавештавају се заповедници и старешине бродова и састава, предузећа речног саобраћаја и водопривреде, као и остали учесници у пловидби о следећем:               Предузеће „ТASYAPI“ из Турске-огранак из Београда, изводи радове на изради друге фазе моста Кузмин-Сремска Рача преко реке Саве на стационажи км 183+250 (изградња привременог стуба  Д01 […]

Read more

ПРОХОДНОСТ КАНАЛА Д-Т-Д

ПРОХОДНОСТ КАНАЛА Д-Т-Д Данас, 12.07.2021. године, од Мирјане Живковић из ЈВП „Воде Војводине“ добили смо следеће обавештење: „Пре месец дана су се појавила непремостива загушења од подводне вегетације (чепови) на каналу Банатска Паланка – Нови Бечеј, низводно од преводнице Ботош. Обавештавамо вас да су препреке уклоњене и да се пловидба може уредно обављати.“     […]

Read more

Nautički informator za kanale Jun 2021.

Dragi nautičari, u prilogu se nalazi Informator vezano za plovidbu kanalima hidrosistema DTD. Promena u odnosu na ranije se odnosi na rad prevodnice Bezdan. Prevodnica Bezdan, kao i pontnski most u Bačkom Monoštoru, rade isključivo radnim danima od 07-15 časova i neophodno je da se najavi najmanje 24h unapred zbog ručnog prevođenja. U priloženim tabelama […]

Read more

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОЛАГАЊУ ИСПИТА ЗА УПРАВЉАЧА МОТОРНОГ ЧАМЦА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОЛАГАЊУ ИСПИТА ЗА УПРАВЉАЧА МОТОРНОГ ЧАМЦА Обавештавамо заинтересоване да Лучка капетанија Београд организује испите заинтересованих кандидата сваког петка и то по 10 кандидата, у  11, 12, 13 и 14 часова. У прилогу су обрасци пријаве, посебног записника и захтева за издавање дозволе. Испит се може припремити из Уредбе о условима пловидбе и правилима […]

Read more

ТАКСЕ КОЈЕ СЕ ПЛАЋАЈУ У КАПЕТАНИЈИ

РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ КОЈЕ СЕ НАПЛАЋУЈУ У СВИМ КАПЕТАНИЈАМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ   У прилогу се налази преглед свих републичиких административних такси које се, зависно од потреба, тренутно примењују и наплаћују у капетанијама на територији Републике Србије. Надамо се да ће истицањем ових података сви заинтересовани добити претходну информацију о томе шта би требало да […]

Read more

САОПШТЕЊЕ БРОДАРСТВУ број 4/2021

Лучка капетанија Београд, на основу члана 170. Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама („Службени гласник РС”, бр. 73 од 12. октобра 2010, 121 од 24. децембра 2012, 18 од 13. фебруара 2015, 96 од 26. новембра 2015 – др. закон, 92 од 14. новембра 2016, 104 од 23. децембра 2016 – др. закон, […]

Read more

САОПШТЕЊЕ БРОДАРСТВУ број 3/2021

САОПШТЕЊЕ БРОДАРСТВУ број 3/2021   Обавештавају се бродарства, заповедници бродова, старешине пловила, предузећа речног саобраћаја и водопривреде, надлежни органи и организације, привезишта за чамце и наутички клубови, власници плутајућих објеката и чамаца, остали учесници у пловидби као и сва заинтересована лица да ће у организацији фудбалског клуба Црвена звезда бити организована наутичка манифестација на акваторији […]

Read more

Obaveštenje Kapetanije – Polaganje posebnog ispita o postupcima u slučaju opasnosti na brodu

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е Обавештавају се заповедници бродова, предузећа водног саобраћаја, бродари, бродарци који се први пут укрцавају на брод и бродарци који се укрцавају у својству приправника на бродовима унутрашње пловидбе трговачке морнарице, за које је овај посебан испит услов за укрцавање, да ће дана 01.јуна 2021. године […]

Read more