Kategorija: Zakoni

Dozvola za UMČ

Često dobijamo pitanja u vezi polaganja ispita za dobijanje dozvole za upravljanje čamcem. Ova materija je regulisana Pravilnikom ouslovima koje moraju da ispunjavaju lica za upravljanje čamcem, plovećim telom ili plutajućim objektom, programu i načinupolaganja stručnog ispita, kao i obrascima, sadržini, načinu izdavanja i trajanja dozvole za upravljanje („Sl. glasnik RS„, br. 86/2014) iz kog […]

Read more

Novi zakon o registraciji plovila

Počevši od 1. januara primenjuje se Pravilnik o vrsti, nameni i pregledima čamaca, ploveći tela i plutajućih objekata, a u skladu s tim došlo je i do izmena u postupku registracije. Prema novim propisima, pregledi čamaca i registracija vršiće se svake treće godine.Registracije sada registrovanih čamaca važe do datuma isteka koji je sad naznačen u […]

Read more

Pravilnik koji je uneo novu zabunu među nautičare u srbiji

U „Sl. glasniku RS“, br. 98/2017 objavljen je tekst Pravilnika o vrsti, nameni i pregledima čamaca, plovećih tela i plutajućih objekata. Pored ostalih stvari, Pravilnikom je predviđeno da se redovni pregledi čamaca obavljaju svake treće godine. Iako je bilo predviđeno da primena ovog Pravilnika počne od 1. januara 2018. godine, ispostavilo se da bi primena […]

Read more

Zakoni – sektor za vodni saobraćaj i bezbednost plovidbe

Zakonska dokumenta vezana za plovidbu možete naći na sajtu Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture u Sektoru za vodni saobraćaj i bezbednost plovidbe.

Read more

U Crnoj Gori na snazi novi pravilnik o pomorskom saobraćaju

Sa prvim danom Nove godine Uprava pomorske sigurnosti zvanično je uspostavila sistem nadzora pomorskog saobraćaja, čija je probna primjena tekla od oktobra 2015. Kako je Pobjedi rekao načelnik Odjeljenja pomorskih telekomunikacija u okviru Uprave pomorske sigurnosti, Žarko Lukšić, Pravilnik o načinu nadzora, informisanja i upravljanja pomorskim saobraćajem, ozvaničiće obavezni sistem čekiranja, odnosno javljanja crnogorskom VTS […]

Read more