Novi zakon o registraciji plovila

Počevši od 1. januara primenjuje se Pravilnik o vrsti, nameni i pregledima čamaca, ploveći tela i plutajućih objekata, a u skladu s tim došlo je i do izmena u postupku registracije.

Prema novim propisima, pregledi čamaca i registracija vršiće se svake treće godine.Registracije sada registrovanih čamaca važe do datuma isteka koji je sad naznačen u plovidbenoj dozvoli.

Po isteku te registracije, vlasnici će obaviti ponovo pregled čamca i izvršiti registraciju koja će važiti tri naredne godine.Tom prilikom platiće i porez (u tom delu ostaje sve isto – porez se plaća prema dužini čamca, pri čemu se u obzi uzima da li čamac ima ili nema kabinu, kolika je snaga motora i u obzir se uzima starost čamca).

Piscu ove informacije rečneno je da iznosi poreza i troškovi registracije nisu povećavani i da su izmenjene visine neke od taksi koje se plaćaju pri registraciji, ali neznato.

Podelite članak:

Tagged , , ,