OBAVEŠENJE NAUTIČARIMA – POREZ NA UPOTREBU, DRŽANJE I NOŠENJE DOBARA

OBAVEŠENJE NAUTIČARIMA – POREZ NA UPOTREBU, DRŽANJE I NOŠENJE DOBARA

   Na oglasnoj tabli u kapetaniji Beograd, zainteresovani nautičari mogu, pored ostalih informacija da pronađu i informaciju o iznosima poreza koji se plaća prilikom registracije plovila, zavisno od dužine plovila, od toga da li ima ili ne kabinu i zavisno od starosti plovila.

Da bismo olakšali nautičarima da sami vide koliki porez treba da plate, na našem sajtu objavili smo ovu informaciju u Eksel dokumentu u kom korisnik lako može da nađe snagu motora izraženu u KS ili KW i zavisno od toga informaciju o iznosu poreza i o dinarskoj protivvrednosti tog iznosa po trenutno važećem kursu koji treba uneti u polje za to.

Ova tabela na našem sajtu u potpunosti odgovara podacima objavljenim na oglasnoj tabli kapetanije u Beogradu i ti iznosi su identični iznosima koji su odštampani u Zakonu o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara, objavljenom u Službenom glasniku RS br. 90/2019.

Međutim, primetili smo da u tabeli objavljenoj na oglasnoj tabli kapetanije Beograd nema iznosa za neke kategorije plovila usaglašenih sa odredbom navedenog zakona u članu 15. stav 3. koji se odnosi na obračun amortizacije plovila.

U ovom članu navedeno je:

„Propisani iznos poreza na upotrebu plovila umanjuje se za plovila preko navršenih pet godina starosti, i to za:

1) 10% – kod plovila preko pet do osam navršenih godina starosti;

2) 20% – kod plovila preko osam do 10 navršenih godina starosti;

3) 30% – kod plovila preko 10 navršenih godina starosti.

Odredbe ovog stava nisu primenjene na plovila:

  1. Čamci sa kabinom od 15 do 20 m
  2. Brodovi i jahte
  3. Čamci bez kabine dužine preko 10 m do 15 m
  4. Čamci bez kabine dužine preko 15 do 20 m.

Savetujemo nautičarima koji nameravaju da registruju svoje plovilo u narednom periodu da se dobro raspitaju u kapetaniji i da insistiraju na primeni umanjenja iznosa poreza shodno starosti plovila.

Sa svoje strane, Udruženje nautičara „Moja lađa“, pokušaće da u neposrednoj komunikaciji razjasni razlog odstupanja podataka koje navodi kapetanija od onoga što piše u Zakonu.

U tablici koja je data na našem sajtu, podaci su usaglašeni sa onima iz kapetanije kako ne bismo stvarali zabunu kod nautičara, dok se ova nejasnoća i odstupanje od Zakona ne razjasni.

Tabelu možete naći na sledećem linku: Tabela

Takođe, ovde imate PDF kopiju zakona na koji se pozivamo: zakon_o_porezima_na_upotrebu_drzanje_i_nosenje_dobara

Podelite članak: