Obaveštenje Kapetanije – Polaganje posebnog ispita o postupcima u slučaju opasnosti na brodu

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се заповедници бродова, предузећа водног саобраћаја, бродари, бродарци који се први пут укрцавају на брод и бродарци који се укрцавају у својству приправника на бродовима унутрашње пловидбе трговачке морнарице, за које је овај посебан испит услов за укрцавање, да ће дана

01.јуна 2021. године са почетком у 10,00 часова одржати полагање:

Посебног испита о поступцима у случају опасности на броду (спречавање незгоде на броду, протипожарна заштита и пружање прве медицинске помоћи на броду).

Полагање стручног испита ће се одржати у Лучкој капетанији Београд, улица Карађорђева број 6 и Лучкој капетанији Нови Сад, Београдски кеј 11.

Подношење пријава за полагање испита може се извршити и на дан испита у лучким капетанијама Београд и Нови Сад.  

 

Уз пријаву кандидати  су дужни да приложе:

 

  1. Фотокопија личне карте и оригинал на увид;
  2. Фотокопија важеће бродарске књижице и оригинал на увид;
  3. Доказ о уплати средстава на име:

 

  • Републичка административна такса за захтев:

Висина РА таксе: 1200,00 динара

Прималац: Буџет Републике Србије,

Сврха уплате: РАТ за захтев за полагање посебног испита

Жиро рачун: 840-742221843-57, бр. модела 97, позив на број 50-016;

 

  • Трошкова полагања стручног или посебног испита:

Висина трошкова: 7.250,00,00 динара

Прималац: Приходи органа и организација

Сврха уплате: Трошкови полагања посебног  испита

Жиро рачун: 840-31018845-58, бр. мод. 97, позив на бр: 41 – 601

 

 

  Председник испитне комисије

   Милан Николић                                              

 

 

Prilog:

Obavestenje o posebnom ispitu -postupci u sl. opasnosti jun 2021                   

 

 

 

Podelite članak: