OBAVEŠTENJE NAUTIČARIMA

OBAVEŠTENJE NAUTIČARIMA

    Rečna flotila Vojske Srbije izvršiće bojeva artiljerijska gađana sa Tise kod Titela 11. i 12. juna, pa je zatraženo da se iz te zone evakuišu stanovništvo i stoka, zabrani kretanje po kopnu i plovidba čamaca, objavljeno je danas na sajtu grada Zrenjanina.

Iz brodskog naoružanja artiljerijski će biti gađani ciljevi na vodi i kopnu od 8.00 do 20.00 tokom ta dva dana. Flotila je obavestila da će se zaustavljanje plovnih sastava i sredstava vršiti na osmom i 25. plovnom kilometru reke Tise, a granice opasnog područja biće obeležene velikim crvenim barjakom.

Na prilaznim putevima biće postavljeni stražari i table sa natpisom upozorenjem „NE IDI DALjE, GAĐA SE“ obavestila je Flotila. Stanovništvo se upozorava da je najstrožije zabranjeno prikupljanje i diranje neeksplodiranih zrna i njihovih delova jer su opasna po život, saopštila je Flotila.

„U slučaju nailaska na takva zrna, svako lice je dužno da odmah obavesti najbliže organe MUP-a ili vojne vlasti“, navodi se u saopštenju.

Lica koja pretrpe materijalnu štetu zbog artiljerijskih pogodaka prijavu za naknadu mogu podneti najkasnije do 22. juna komandi Vojne pošte 2827 Novi Sad.

Podelite članak: