ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОЛАГАЊУ ИСПИТА ЗА УПРАВЉАЧА МОТОРНОГ ЧАМЦА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОЛАГАЊУ ИСПИТА

ЗА УПРАВЉАЧА МОТОРНОГ ЧАМЦА

Обавештавамо заинтересоване да Лучка капетанија Београд организује испите заинтересованих кандидата сваког петка и то по 10 кандидата, у  11, 12, 13 и 14 часова.

У прилогу су обрасци пријаве, посебног записника и захтева за издавање дозволе.

Испит се може припремити из Уредбе о условима пловидбе и правилима пловидбе на унутрашњим водама.

У Београду, 01.06.2021.

 

 

Prilog:

Uredba o uslovima za plovidbu i pravil ima plovidbe na unutrašnjim vodama

Prijava za polaganje UMČ

Poseban zapisnik za kandidata UMČ

4-1. OSNOVNI zahtevi za izdavanje dozvole UMČ Beograd

 

 

Podelite članak:

Tagged , ,