Okrugli sto na sajmu nautike 2018

Na tek otvorenom 40. međunarodnom sajmu nautike, lova i ribolova, 3. aprila 2018. s početkom u 14:00 časova, u Kapetanskom klubu održana je tribina – Okrugli sto na kom su teme bile: aktuelni problemi u nautičkoj privredi i nautičkom turizmu, nautički potencijali Srbije, plovni putevi, infrastruktura, oprema, usluge, poreska politika, telekomunikacije i regulativa u nautici.

Medijatori sastanka bili su Krsta Pašković i Milorad Timčenko, a u diskusiji su učestvovali nautički privrednici iz  Apatina, Rama, Banatske Palanke, Novog Sada i Beograda.

Prisutni su bili predstavnici Ministarstava trgovine turizma i telekomunikacija, infrastrukture i saobraćaja, Agencije za plovne puteve i agencije za Luke i visoke turističke škole, brodarske škole  i Saobraćajnog fakulteta. Među njima bili su:

Ljiljana Krec – Marina Apatin, prof. dr Snežana Štetić – VTŠ, prof. dr Zoran Radmilović – UG DP, Živorad Sekulić – brodar iz Rama, Miodrag Mandić – UG Lađari, Milan Isaković – UG Lađari, Radomir Ječinac – NK Beograd, Dejan Jovanović – UG Srpski veslači, Đorđe Radovanović – RTD Nautika i Lazar Stanojević i Marko Vatraljev – UN Moja lađa.

Teme i diskutanti :

 • Plovni put reke Tamiš od Pančeva (3 km) do ustave Opovo (40 km) – problemi i rešenja:
  Milorad Timčenko GU Pančevo, Sekretarijat za privredu i ekonomski razvoj.
 • Strani nautičari u Marini Apatin (takse i ostalo): Ljiljana Krec v.d. direktor marine.
 • Nautički turizam i naše zakonodavstvo – kritika i predlozi, poseban osvrt na nacrt Zakona o
  naknadama za korišćenje javnih dobara i osvrt na rad KRUZERA / putničkih brodova u
  Srbiji: Prof. dr Zoran Radmilović.
 • Informisanje o nautici i nautičkom turizmu u Srbiji: Miodrag Mandić – UN Lađari.
 • Mobilnim telefonom do veće bezbednosti: Lazar Stanojević i Marko Vatraljev – UN Moja
  Lađa
 • Infrastruktura u nautici i predlog aktivnosti u cilju razvoja nautičke privrede Srbiji: Krsta
  Pašković udruženje Dunavski propeler, član međunarodnih udruženja IWI,TICCIH,BLEU

Učesnici su se podsetili i nekih starih tema koje su i dalje aktuelne:

 • Prepreke na putu razvoja male brodogradnji – tema koju je inicirao pokojni vlasnik fabrike
  plovila Tri Princeze, Mladen Čanadanović.
 • Izmena propisa za širinu pontona u marinama – inicijativa pokojnog vlasnika firme INOVA,
  Borivoja Homena

Opšte je poznato je da nadležna ministarstva i ustanove koje u svom radu imaju vezu sa nautičkom  privredom, a to su vodoprivreda, šumarstvo, saobraćaj, infrastruktura, turizam, omladina i sport, uopšte ili nedovoljno posvećuju pažnju ovoj privrednoj grani, što je neshvatljivo imajući u vidu kakve prirodne potencijale imamo i koliko je bitna ova privredna grana.

Napomena: još 1992. godine je predloženo da nautička privreda treba da dobije status privredne grane u razvoju i da se izradi operativni projekat razvoja ove privredne grane.

Ova inicijativa je bazirana na idejnom projektu udruženja “Dunavski propeler” na međunarodnoj konferenciji „Dunav reka saradnje“ septembra 1992. god.

Iz diskusija koje su se odvijale na Okruglom stolu, moglo  se zaklјučiti da je i posle mnogo godina nastojanja organizacije za nautičku privredu i turizam, ova grana i dalјe neopravdano zapostavlјena i nerazvijena i izuzetno opterećena neprimerenom regulativom, tako da će organizacija za nautičku privredu i turizam nastaviti da vrši pritisak na organe vlasti i nadležna ministarstva, a posebno na ministarstva privrede, trgovine, turizma i telekomunikacija i zaštite životne sredine.

U radu Okruglog stola učestvovali su i predstavnici Udruženja nautičara „Moja lađa“ koji su predložili da se, u cilјu povećanja bezbednosti na rekama, omogući vlasnicima čamaca da na svojim mobilnim telefonima prate radio saobraćaj na službenom 16. kanalu.

Prilog pripremio: Krsta Pašković, udruženje Dunavski propeler organizator okruglog stola

Podelite članak: