Okrugli sto na temu „Razvoj nautičke privrede i nautičkog turizma Srbije“

UDRUŽENJE ZA TURIZAM                                                                
Broj: 11.02
Beograd,  25.02.2019 godine

Predmet : Okrugli sto na temu „Razvoj nautičke privrede i nautičkog turizma Srbije“.

Poštovani,

Pozivamo Vas da nas posetite na 41. Međunarodni sajam nautike, lova i ribolova u Beogradu od 01 do 5 marta 2019. Hala 1,  štand Privredne komore Srbije, tom prilikom uzmete učešće na

Okruglom stolu koji će se održati 1. marata 2019 , sa početkom u 13 časova, Kapetanski klub Sajma Hala 1, na temu:

„Razvoj  nautičke privrede i nautičkog turizma Srbije“.

Predmet diskusije će biti: nautička privreda u funkciji nautičkog turizma, aktuelni problemi i predlozi za poboljšanje ove privredne delatnosti, nautički potencijali Srbije, plovni putevi, infrastruktura u nautici, poresaka politila i zakonodavstvo koje utiče na ovu privrednu granu i dr.

Članovi Grupacije za nautičku privredu i turizam smatraju da bi se oživljavanjem ove nerazvijene privredne  grane i dobijanjem statusa privredne grane u razvoju u Srbiji, omogućio razvoj malih preduzeća u kojima bi se zaposlilo preko 5000 ljudi. 

Želimo da vas podsetimo da se u regionu centralnog Dunavskog basena Srbije nalazi se 76 reka dužih od 50 km, 50 reka kraće od 50 km, 600  ( 900 za nautiku ) km kanala, 9 većih jezera (više od 4 km2), 114 manjih jezera, 26 mrtvaja,  120 peskara i šljunkara, 1.890 km plovnih putevi za  plovidbu sa gazom od 2,5 m; Potencijal koji Grupacija za nautičku privredu i turizam  predlaže da se oživi u funkciji razvoja nautike.

Molimo Vas, da rezervišete vreme i prisustvujete sastanku, a u slučaju sprečenosti obavestite nas na telefone:  063/390 904  ili e – adresu: vedrana.dragicevic@pks.rs

S poštovanjem,

 

Tijana Maljković s.r.       

Sekretar Udruženja                                                                                                                                 Grupacija za nautičku privredu i turizam

Prilog:

Poziv za Okrugli sto

 

 

Podelite članak: