Pravilnik koji je uneo novu zabunu među nautičare u srbiji

U „Sl. glasniku RS“, br. 98/2017 objavljen je tekst Pravilnika o vrsti, nameni i pregledima čamaca, plovećih tela i plutajućih objekata.
Pored ostalih stvari, Pravilnikom je predviđeno da se redovni pregledi čamaca obavljaju svake treće godine.

Iako je bilo predviđeno da primena ovog Pravilnika počne od 1. januara 2018. godine, ispostavilo se da bi primena Pravilnika dovela do problema kod registracije koja se vrši na osnovu nekih drugih propisa, koji predviđaju registraciju svake godine (uz obavezan pregled).

Takođe, još nije jasno ni kako će se plaćati porez koji se plaćao do sada kao preduslov za registraciju.

Do sada nismo uspeli da dobijemo dovoljno jasne odgovore u kapetanijama tako da i dalje očekujemo zvanično tumačenje i obaveštenje kad i kako će se primenjivati ovaj Pravilnik i kako će se vršiti registracija i plaćanje poreza.

Podelite članak: