ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о условима које морају да испуњавају лица за управљање чамцем, пловећим телом или плутајућим објектом, програму и начину полагања стручног испита, као и обрасцима, садржини, начину издавања и трајања дозволе за управљање

Гужве око издавања нових образаца дозвола за управљаче  моторних чамаца још се не стишавају а управо смо обавештени да је надлежно министарство усвојило нови ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о условима које морају да испуњавају лица за управљање чамцем, пловећим телом или плутајућим објектом, програму и начину полагања стручног испита, као и обрасцима, садржини, начину издавања и трајања дозволе за управљање.

 

Овим правилником унете су мање измене у тексту правилника (неки делови су избачени, неки мало измењени) а највеће измене су у садржају и распореду текста на лицу и полеђини обрасца.

 

У овом тренутку немамо поуздану информацију али надамо се да ова измена не значи да ће имаоци дозвола А и Б категорије управљача моторних чамаца, који су у међувремену некадашње трајне дозволе за пловидбу у Србији и иностранству заменили за нове, морати да их поново замене за ове прописане измењеним Правилником – надамо се да то неће бити случај.

Podelite članak: