Pristani i vezovi

Pristani za manje turističke brodove i jahte:

/x/= cena veza: 5-15€ dnevno
/xx/= cena veza: 20-30€ dnevno

Marina „Apatin“ /x/ 1402.5 km leva obala
Javno preduzeće za upravljanje putničkim pristaništem i marinom „Apatin“ Apatin
Adresa: Dunavska obala BB, 25260 Apatin
(1402.5 km leva obala Dunava smeštena u dunavskom zalivu)

Kontakt podaci:
Рецепција:   025/515-0068
Директор:    025/515-0067
www.marinaapatin.rs
E-mail:  info@marinaapatin.rs

Cenovnik boksa:
– dnevni vez za čamce širine od 1,5m-2,0m je od 700 – 1600 dinara
– dnevni vez za čamce širine od 2,1m je 10,00din/cm

Cenovnik bočnog veza:
– dnevni vez za čamce dužine od 5,0m  do 12,1m je od 1500,oo-4000,oo din.
Cenovnik korišćenja rampe za dizanje i spuštanje plovila iznosi 500,00 dinara

Ostali podaci:
– površina marine je 1,4 ha;
– 170 parking mesta za autobuse, automobile i motocikle;
– privez uz pontone;
– raspolaže sa 400 vezova na vodi od čega je 30 za veće jahte;
– „suvi vez“ površine 2500 m2;
– dubina u zoni pristajanja 3-7 m;
– zaklonjeno od plovnog puta i vetrova;
– čuvarska služba 0-24h;
– video nadzor 0-24h;
– struja (220V);
– voda;
– benzinska stanica na kopnu (20m od marine);
– benzinska pumpa na vodi;
– kontakt sa servisima za: brodske i vanbrodske motore, metalni i stakloplastični trup;  
– Sobe za prenoćište sa ili bez doručka;
– Konferencijska sala.

                                                           
Privezište Bačka Palanka      /x/ 1298.9 km  leva obala         
Nautički klub TIKVARA, Brodsko naselje 3a, 21400 B. Palanka
tel:   021/747161       
021/747161     
-privez uz pontone
-dubina u zoni pristajanja 2-5,5 m
-zaklonjeno od plovnog puta i vetrova
-čuvarska služba 0-24h
-struja(220V), voda, gorivo i mazivo(dostava na jahtu)
-kontakt sa servisima za: brodske i vanbrodske motore, metalni i stakloplastični trup                                                               

Privezište Tikvara      /x/ 1298.7 km  leva obala                       
USR Šaran, Brodarsko naselje 3, 21400 B. Palanka
tel:   021/6041263             
021/6041263   
063/526161
063/526161     
 -privez uz pontone
-dubina u zoni pristajanja 2.5-6 m
-zaklonjeno od plovnog puta i vetrova
-čuvarska služba 0-24h
-struja(220V), voda, gorivo i mazivo(dostava na jahtu)
-kontakt sa servisima za: brodske i vanbrodske motore                                                               

Privezište Kaloš čarda     /x/1295 km  leva obala               
Pristanišna zona bb, 21400 B. Palanka
tel:   021/604396             
021/604396     
021/6042969
021/6042969     
    ivanajan@eunet.yu
-privez uz pontone i obalu
-dubina u zoni pristajanja 2.5-4.8 m
-zaklonjeno od plovnog puta i vetrova
-čuvarska služba 0-24h
-struja(220V), voda, gorivo i mazivo(dostava na jahtu)
-kontakt sa servisima za: brodske i vanbrodske motore, metalni i stakloplastični trup                                                               

Privezište Čarda kod Mike – Futog      /x/1269km  leva obala
Čarda kod Mike, Dunavska bb, 21210 Futog
tel:   064/5436310
064/5436310     
-privez uz pontone i obalu
-dubina u zoni pristajanja 2-5 m
-nije zaklonjeno od plovnog puta i vetrova
-čuvarska služba 0-24h
-struja(220V), voda, gorivo i mazivo(dostava na jahtu)
-kontakt sa servisima za: brodske i vanbrodske motore, metalni i stakloplastični trup                                                               

Pristan Kamenjar        /x/ 1263.5 km  leva obala                     
Market tours, Kamenjar 83, 21000 Novi Sad
tel:   021/468409
021/468409     
064/3993278   
064/3993278     
office@markettours.co

http://www.markettours.wsc.rs/index.php?option=content&task=view&id=674&Itemid=
-privez uz pontone i obalu       
-dubina u zoni pristajanja 2.5-4 m
-nije zaklonjeno od plovnog puta i vetrova
-čuvarska služba 0-24h
-struja(220V), voda, gorivo i mazivo(dostava na jahtu)
-kontakt sa servisima za: brodske i vanbrodske motore, metalni i stakloplastični trup                                                               

Privezište Ribarac        /x/ 1258.7 km  leva obala                     
Apt. turističko naselje Ribarac, Ribarsko ostrvo 4, 21000 N. Sad
tel:   021/466977
021/466977     
063/664966
063/664966   
ribarac@eunet.yu
www.ribarac.co.yu
-privez uz pontone           
-dubina u zoni pristajanja 2.5-4 m
-nije zaklonjeno od plovnog puta i vetrova
-čuvarska služba 0-24h
-struja(220V), voda, gorivo i mazivo(dostava na jahtu)

                                                         
Privezište Ribarsko ostrvo       /x/ 1258.5 km  leva obala       
Klub za skijanje na vodi Danubius, Ribarsko ostrvo bb,
21000 Novi sad
tel:   021/526211
021/526211 
063/507500
063/507500     
saddam4fun@yahoo.com
-privez uz pontone
-dubina u zoni pristajanja 2.5-6 m
-nije zaklonjeno od plovnog puta i vetrova
-čuvarska služba 0-24h
-struja(220V), voda, gorivo i mazivo(dostava na jahtu)
-kontakt sa servisima za: brodske i vanbrodske motore, metalni i stakloplastični trup                                                               

Privezište Dunavac        /x/ 1258 km  leva obala                     
Sport. rekr. društvo Dunavac, Sunčani kej bb, 21000 N. Sad
tel:   064/1617326
064/1617326
063/594801
063/594801 
-privez uz pontone i obalu
-dubina u zoni pristajanja 2-5.5 m
-zaklonjeno od plovnog puta i vetrova
-čuvarska služba 0-24h
-struja(220V), voda, gorivo i mazivo(dostava na jahtu)

                               
Privezište Ribolovac       /x/ 1257.8 km  leva obala                 
SRD Ribolovac , Ribarsko ostrvo bb, 21000 Novi Sad
tel:   021/371509
021/371509     
-privez uz pontone i obalu
-dubina u zoni pristajanja 2.5-4 m
-zaklonjeno od plovnog puta i vetrova
-čuvarska služba 0-24h
-struja(220V), voda
-kontakt sa servisima za: brodske i vanbrodske motore

Uređeno privezište Liman    /xx/   1257.8 km  leva obala       
NREK Liman, Sunčani kej bb, 21000 Novi Sad
tel:   063/548334
063/548334     
063/516929
063/516929     
-privez uz pontone
-dubina u zoni pristajanja 3-6 m
-zaklonjeno od plovnog puta i vetrova
-čuvarska služba 0-24h
-struja(220V), voda, gorivo i mazivo(dostava na jahtu)
-kontakt sa servisima za: brodske i vanbrodske motore, metalni i stakloplastični trup                                                               

Privezište Vojvodina     /x/  1257.7 km  leva obala               
Jedriličarski klub Vojvodina, Sunčani kej bb, 21000 Novi Sad
tel:   021/4744848
021/4744848     
064/2928292
064/2928292     
-privez uz pontone
-dubina u zoni pristajanja 2.5-6 m
-zaklonjeno od plovnog puta i vetrova
-čuvarska služba 0-24h
-struja(220V), voda, gorivo i mazivo(dostava na jahtu)
-kontakt sa servisima za: brodske i vanbrodske motore, metalni i stakloplastični trup                                                               

Privezište Neoplanta       /x/  1257.5 km  leva obala                 
Nautički klub Neoplanta, Sunčani kej 9, 21000 Novi Sad
tel:   021/467712
021/467712     
064/1307537
064/1307537     
-privez uz pontone
-dubina u zoni pristajanja 2.5-5.5 m
-zaklonjeno od plovnog puta i vetrova
-čuvarska služba 0-24h
-struja(220V), voda
-kontakt sa servisima za: brodske i vanbrodske motore, metalni i stakloplastični trup                                                               

Privezište Danubius       /x/  1257 km  leva obala                   
Veslački klub Danubius 1885., Sunčani kej 13, 21000 N. Sad
tel:   021/450853
021/450853     
-privez uz pontone i obalu
-dubina u zoni pristajanja 2.5-6 m
-nije zaklonjeno od plovnog puta i vetrova
-čuvarska služba 0-24h
-struja(220V), voda, gorivo i mazivo(dostava na jahtu)
-kontakt sa servisima za: brodske i vanbrodske motore, metalni i stakloplastični trup                                                               

Privezište Sremski Karlovci    /x/  1244.1 km  desna obala 
USR Dunav, Dunavska bb, 21205 Sremski Karlovci
tel:   021/881042
021/881042     
-privez uz pontone i obalu
-dubina u zoni pristajanja 2-6 m
-nije zaklonjeno od plovnog puta i vetrova
-čuvarska služba 0-24h
-struja(220V), voda, gorivo i mazivo(dostava na jahtu)
-kontakt sa servisima za: brodske i vanbrodske motore, metalni i stakloplastični trup                                                               

Privezište Beška            /x/ 1233 km  desna obala                     
Nautički klub Beška, Kralja Petra I 1, 22324 Beška
tel:   022/570257
022/570257     
-privez uz pontone
-dubina u zoni pristajanja 2.5-4 m
-nije zaklonjeno od plovnog puta i vetrova
-čuvarska služba 0-24h
-struja(220V), voda, gorivo i mazivo(dostava na jahtu)
-kontakt sa servisima za: brodske i vanbrodske motore, metalni i stakloplastični trup                                                               

 

Privezište Mika Alas         /x/  1215.5 km desna obala           
Privezište Mika Alas, Dr. B. Gnjatića 6, 22329 S. Slankamen
tel:   022/591939
022/591939     
063/1279459
063/1279459     
-privez uz pontone
-dubina u zoni pristajanja 2.5-4 m
-nije zaklonjeno od plovnog puta i vetrova
-čuvarska služba 0-24h
-struja(220V), voda, gorivo i mazivo(dostava na jahtu)
-kontakt sa servisima za:brodske i vanbrodske motore, metalni i stakloplastični trup                                                               

 

Uređeno privezište Slankamen     /x/  1215 km  desna obala 
Udruženje nautičara , Vojvode Stepe bb, 22325 Stari Slankamen
tel:   022/555422
022/555422   
063/1752817
-privez uz pontone
-dubina u zoni pristajanja 2.5-6 m
-zaklonjeno od plovnog puta i vetrova
-čuvarska služba 0-24h
-struja(220V), voda, gorivo i mazivo(dostava na jahtu)
-kontakt sa servisima za: brodske i vanbrodske motore, metalni i stakloplastični trup   


Privezište NK Zemun       /x/  1173.3 km  desna obala           
Nautički klub Zemun, Kej Oslobođenja 29, 11080 Zemun
tel:011/617275
011/617275       
063/8893470
063/8893470       
-privez uz pontone i obalu
-dubina u zoni pristajanja 2.5-5 m
-nije zaklonjeno od plovnog puta i vetrova
-čuvarska služba 0-24h
-struja(220V), voda
-kontakt sa servisima za:  vanbrodske motore,  stakloplastični trup                                                                 

 

Privezište YC Zemun       /xx/ 1172.3 km  desna obala         
Jedriličarski klub Zemun, Kej Oslobođenja 29a, 11080 Zemun
tel:063/7116376
063/7116376     
-privez uz pontone
-dubina u zoni pristajanja 2-6.5 m
-zaklonjeno od plovnog puta i vetrova
-čuvarska služba 0-24h
-struja(220V), voda, gorivo i mazivo(200 m udaljeno)
-kontakt sa servisima za: brodske i vanbrodske motore, metalni i stakloplastični trup                                                                 

Uređeno privezište Nautec       /x/ 1172.1 km  desna obala   
Marina Nautec, Kej Oslobođenja 3a, 11080 Zemun
tel:063/215616
063/215616     
office@nautec.rs   
www.nautec.rs
-privez uz pontone           
-dubina u zoni pristajanja 3-7 m
-zaklonjeno od plovnog puta i vetrova
-čuvarska služba 0-24h
-struja(220V), voda, gorivo i mazivo(dostava na jahtu)
-kontakt sa servisima za: brodske i vanbrodske motore, metalni i stakloplastični trup                                                                 

Privezište 4. jul       /x/ 1171.7 km  desna obala                   
Marina 4. jul, Kej Oslobođenja bb, 11080 Zemun
tel:011/3168575
011/3168575     
011/2691552
011/2691552       
-privez uz pontone i bove
-dubina u zoni pristajanja 2.5-4.8 m
-zaklonjeno od plovnog puta i vetrova
-čuvarska služba 0-24h
-struja(220V), voda, gorivo i mazivo(dostava na jahtu)
-kontakt sa servisima za: brodske i vanbrodske motore, metalni i stakloplastični trup                                                                 

Privezište Sveti Nikola       /xx/ 1171.4 km  desna obala       
Privezište Sveti Nikola, Kej Oslobođenja 1a, 11080 Zemun
tel:063/321993
-privez uz pontone
-dubina u zoni pristajanja 2.5-5.8 m
-zaklonjeno od plovnog puta i vetrova
-čuvarska služba 0-24h
-struja(220V), voda
-kontakt sa servisima za:  vanbrodske motore
             

Privezište Dorćol 1       /xx/   1169.8 km  desna obala             
Društvo za motonautiku i sportsku rekreaciju DORĆOL 1, Bul. Vojvode Bojovića bb, 11000 Beograd
tel:011/2633779
011/2633779     
-privez uz pontone i bove
-dubina u zoni pristajanja 2.5-6 m
-nije zaklonjeno od plovnog puta i vetrova
-čuvarska služba 0-24h
-struja(220V), voda, gorivo i mazivo(dostava na jahtu)
-kontakt sa servisima za: brodske i vanbrodske motore, metalni i stakloplastični trup                                                                 

Uređeno privezište Dorćol 2       /xx/  1169 km  leva obala       
Marina Dorćol-Stara centrala, Dunavsk1 kej 31a, 11000 Beograd
tel:011/2639436
   011/2639436     
-privez uz pontone
-dubina u zoni pristajanja 2.5-6 m
-zaklonjeno od plovnog puta i vetrova
-čuvarska služba 0-24h
-struja(220V), voda, gorivo i mazivo(dostava na jahtu)
-kontakt sa servisima za: brodske i vanbrodske motore, metalni i stakloplastični trup                                                                 

Uređeno privezište Lepi Mika       /xx/   1164 km  desna obala
Marina Lepi Mika, Višnjička 109a, 11000 Beograd
tel:011/2085822
011/2085822     
 064/4290261
064/4290261       
-privez uz pontone
-dubina u zoni pristajanja 2.5-6 m
-zaklonjeno od plovnog puta i vetrova
-čuvarska služba 0-24h
-struja(220V), voda, gorivo i mazivo(dostava na jahtu)
-kontakt sa servisima za: brodske i vanbrodske motore, metalni i stakloplastični trup                                                                 

Privezište Karaburma          /x/  1164 km  desna obala               
Marina Karaburma, Višnjička 111a, 11000 Beograd
tel:011/782860
011/782860     
 065/2782860
065/2782860       
-privez uz pontone
-dubina u zoni pristajanja 1.5-5 m
-zaklonjeno od plovnog puta i vetrova
-čuvarska služba 0-24h
-struja(220V), voda, gorivo i mazivo(dostava na jahtu)
-kontakt sa servisima za: brodske i vanbrodske motore, metalni i stakloplastični trup                                                                 

Privezište Golubac       /xx/  1042 km  desna obala                 
Jedriličarski centar Golubac, 12223 Golubac
tel:012/79185
012/79185     
 (Adam Komerc, pumpa na privezištu)
-privez uz obalu
-dubina u zoni pristajanja 1.5-4.5 m
-zaklonjeno od plovnog puta i vetrova
-čuvarska služba 0-24h
-struja(220V), voda, gorivo i mazivo(pumpa na lokaciji)

                                     
———————————————————————————————
Pored gore navedenih, postoji još izvestan broj privezišta za koje ne postoje konkretni i tačni podaci i informacije. Za ova mesta neophodna je provera, posle koje će biti uvršteni među ostala privezišta.
Za sada ih navodimo samo kao informaciju…
———————————————————————————————

Marina Ada Huja-Beograd   desna obala                     
-privez uz pontone
-dubina u zoni pristajanja 4-10 m
-zaklonjeno od plovnog puta i vetrova
-čuvarska služba 0-24h
-struja(220V), voda, gorivo i mazivo(dostava na jahtu)
-kontakt sa servisima za: ?

Privezište Galija-Beograd    desna obala                       
-privez uz pontone i šlep
-dubina u zoni pristajanja 3-8 m
-zaklonjeno od plovnog puta,nije zaklonjeno od vetrova
-čuvarska služba 0-24h
-struja(220V), voda, gorivo i mazivo(dostava na jahtu)
-kontakt sa servisima za: ?

Privezište Pančevo    leva obala                                     
-privez uz uz obe obale, na 3.5 km reke Tamiš
-dubina u zoni pristajanja 0-7 m
-nije zaklonjeno od plovnog puta i vetrova
-čuvarska služba 0-24h
– voda, gorivo i mazivo(dostava na jahtu)
-kontakt sa servisima za: ?     

 

 Privezište Tamiš-Pančevo    leva obala                         
-privez uz obalu, na 3.2. km reke Tamiš
-dubina u zoni pristajanja 0-10 m
-nije zaklonjeno od plovnog puta i vetrova
-čuvarska služba 0-24h
-voda, gorivo i mazivo(dostava na jahtu)
-kontakt sa servisima za: ?

Privezište Grocka    desna obala                                   
-privez uz pontone i bove
-dubina u zoni pristajanja 1.5-7.5 m
-zaklonjeno od plovnog puta i vetrova
-čuvarska služba 0-24h
– voda, gorivo i mazivo(dostava na jahtu)
-kontakt sa servisima za: ?           

 Pristan Jugovo-Smederevo    desna obala                     
-privez uz nenamenske pontone
-dubina u zoni pristajanja 2-8 m
-nije zaklonjeno od plovnog puta i vetrova
-čuvarska služba nema
-voda, (gorivo i mazivo,ne preporučuje se)
-kontakt sa servisima za: ?                     

Privezište Kovinski dunavac  leva obala                         
-privez uz pontone i obalu
-dubina u zoni pristajanja 1-5 m
-zaklonjeno od plovnog puta i vetrova
-čuvarska služba nema
-voda, gorivo i mazivo(dostava na jahtu)
-kontakt sa servisima za: ?

 Privezište Kostolac  desna obala                                   
-privez uz pontone i obalu
-dubina u zoni pristajanja 0-6 m
-zaklonjeno od plovnog puta i vetrova
-čuvarska služba nema
-voda, gorivo i mazivo(dostava na jahtu)
-kontakt sa servisima za: ?

 Privezište Ram  desna obala                                         
-privez uz obalu
-dubina u zoni pristajanja 1-2 m
-zaklonjeno od plovnog puta i vetrova
-čuvarska služba nema
-voda(gorivo i mazivo,ne preporučuje se)
-kontakt sa servisima za:?   

Privezište Srebrno jezero  desna obala
-privez uz obalu
-dubina u zoni pristajanja 2-8 m
-zaklonjeno od plovnog puta i vetrova
-čuvarska služba
-voda, gorivo i mazivo(dostava na jahtu)
– kontakt sa servisima za: brodske i vanbrodske motore
-rampa za izvlačenje plovila.

– Pristan Požeženo-Veliko Gradište  desna obala             
-privez uz obalu
-dubina u zoni pristajanja 1.5-4 m
-nije zaklonjeno od plovnog puta i vetrova
-čuvarska služba 0-24h
– voda, gorivo i mazivo(dostava na jahtu)
-kontakt sa servisima za: ?                         

Privezište Tekija   privez besplatan  desna obala                                     
-privez uz obalu
-dubina u zoni pristajanja 1-3 m
-zaklonjeno od plovnog puta i vetrova
-čuvarska služba nema
– voda(gorivo i mazivo,ne preporučuje se)
-kontakt sa servisima za: ?

Privezište Kladovo  privez besplatan  desna obala                                   
-privez na dokove
-dubina u zoni pristajanja 1-5 m
-zaklonjeno od plovnog puta i vetrova
-čuvarska služba nema
– gorivo i mazivo(dostava na jahtu)
-kontakt sa servisima za: ?

Privezište Brza Palanka    desna obala                         
-privez uz obalu
-dubina u zoni pristajanja 2-4 m
-zaklonjeno od plovnog puta i vetrova
-čuvarska služba nema
– voda, gorivo i mazivo(dostava na jahtu)
-kontakt sa servisima za: ?

———————————————————————————————

Preuzeto sa foruma „MojaLadja“

Podelite članak: