САОПШТЕЊЕ БРОДАРСТВУ бр. 3/21

Лучка капетанија Сремска Митровица, на основу члана 170. Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама („Службени гласник РС“, бр. 73 од 12. октобра 2010, 121 од 24. децембра 2012, 18 од 13. фебруара 2015, 96 од 26. новембра 2015 – др. закон, 92 од 14. новембра 2016, 104 од 23. децембра 2016 – др. закон , 113 од 17. децембра 2017 – др. закон, 41 од 31. маја 2018. године), издаје

 

                                          САОПШТЕЊЕ БРОДАРСТВУ бр. 3/21

 

                Обавештавају се заповедници и старешине бродова, предузећа речног саобраћаја и водопривреде, надлежни органи и организације као и остали заинтересовани учесници у пловидби о следећем:

             Пловни багер „Зока“, власништво „Поповић петрол“ д.о.о. из Босута, је отпочео са вађењем речног наноса из корита реке Саве, од км.188+000 до км.187+700.

             Радови ће трајати до 21.09.2021. године и изводиће се за време трајања обданице .

            У току одвијања радова биће могућа пловидба, уз претходну најаву намере проласка путем радио везе на каналу 16 УКТ-ВХФ.

            Скреће се пажња свим учесницима у пловидби да обрате посебну пажњу приликом пловидбе кроз наведени сектор и да прилагоде брзину и саставе у циљу заштите људских живота, материјалних добара, животне средине и безбедности пловидбе;

            За сваку измену режима пловидбе на сектору надлежности Лучка капетанија ће благовремено издати „Саопштење бродарству“.

  Сваки прекршај одредаба овог саопштења бродарству сматраће се прекршајем у унутрашњој пловидби и казниће се у складу са одредбама Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама („Службени гласник РС“, бр. 73 од 12. октобра 2010, 121 од 24. децембра 2012, 18 од 13. фебруара 2015, 96 од 26. новембра 2015 – др. закон, 92 од 14. новембра 2016, 104 од 23. децембра 2016 – др. закон , 113 од 17. децембра 2017 – др. закон, 41 од 31. маја 2018. године) и Уредбом о условима за пловидбу и правилима пловидбе на унутрашњим водама („Службени гласник РС“, број 96 од 8. септембра 2014. године).

 

             Из ЛК Сремска Митровица дана 12.03.2021.г. број 342-23-3/21 УСБ.

 

Шеф Лучке капетаније

Стеван Живановић

 

Prilog: саопштење 3.21. багеровање

 

 

 

Podelite članak:

Tagged , ,