САОПШТЕЊЕ БРОДАРСТВУ бр. 4/20

Лучка Капетанија Клaдово, Прахово и Велико Градиште на основу члана 170 Закона о пловидби и лукама на уну-трашњим водама („Службени гласник РС“, бр. 73 од 12. октобра 2010, 121 од 24. децембра 2012,  18 од 13. фебруара 2015, 96 од 26. новембра 2015 – др. закон, 92 од 14. новембра 2016,  104 од 23. децембра 2016 – др. закон , 113 од 17. децембра 2017 – др. закон, 41 од 31. маја 2018. године),   доноси

 

                                   САОПШТЕЊЕ   БРОДАРСТВУ    бр. 4/20

 

        Обавештавају се бродарства, заповедници бродова, старешине пловила, предузећа речног саобраћаја и водопривреде, надлежни органи и организације, привезишта за чамце и наутички клубови, власници чамаца, остали учесници у пловидби као и сва заинтересована лица да, да ће се од дана 08.08.2020. до 13.08.2020 године, на реци Дунав, од км. 1048 до км. 860, одржати студенска веслачка регата на Дунаву од места Винци до Прахова у организацији Факултета спорта и физичког васпитања Универзитета у Новом Саду  , по следећем планираном распореду:

 

 

    Д а т у м

                               Р  е  л  а  ц  и  ј  а

 

08.08.2020.

Пловидба од км. 1048 село Винци до км. 1021 Добра

09.08.2020.

Пловидба од км 1021 у Добри до км 990 у Доњем Милановцу 

10.08.2020.

Пловидба од км 990 у Доњем Милановцу  до км 957 у Текији

11.08.2020.

Пловидба од км 957 у Текији до км 934 у Кладову

12.08.2020.

Пловидба од км 934 у Кладову до км 884 у Брзој Паланци

13.08.2020.

Пловидба км 884 у Брзој Паланци до км 860 у Прахову

 

 

Упозоравају се учесници у пловидби да приликом проласка поред учесника регате обрате посебну пажњу и благовремено смање брзину пловидбе, да курс прилагоде општој безбедности пловидбе, спрече стварање таласа и појаву повлачења воде, поштујући сва правила пловидбе а све у циљу заштите људских живота, материјалних добара, животне средине и безбедности пловидбе.

 

Сваки прекршај одредаба овог „Саопштења бродарству“ сматраће се прекршајем унутрашње пловидбе и казниће се по Закону о пловидби и лукама на унутрашњим водама („Службени гласник РС“, бр. 73/2010, 121/2012, 18/2015, 96/2015 – др.закон, 92/2016, 104/2016 – др.закон, 113/2017 – др.закон, и 41/2018. године).

 

  ЛУЧКА КАПЕТАНИЈА КЛАДОВО, 

 ЛУЧКА КАПЕТАНИЈА ВЕЕЛИКО 

  ГРАДИШТЕ

  ЛУЧКА КАПЕТАНИЈА ПРАХОВО                                                                                   

 

Prilog: саопш.брод. бр.4-20

Podelite članak: