САОПШТЕЊЕ БРОДАРСТВУ бр. 4/21

САОПШТЕЊЕ БРОДАРСТВУ бр. 4/21

 

              Обавештавају се заповедници и старешине бродова и састава, предузећа речног саобраћаја и водопривреде, као и остали учесници у пловидби о следећем:

 

            Предузеће „ТASYAPI“ из Турске-огранак из Београда, изводи радове на изради друге фазе моста Кузмин-Сремска Рача преко реке Саве на стационажи км 183+250 (изградња привременог стуба  Д01 и нагуривање распонске конструкције).

            Елаборатом је предвиђено привремено обележавање пловног пута и организација пловидбе у зони градилишта од 22.07.2021. до 01.02.2022. године.

             У време обављања радова ширина пловног пута ће бити 50 м, при чему лева страна остаје непромењена. Дубине на сектору извођења радова су 1,6 м испод НПН.  Биће омогућена једносмерна пловидба свих бродова и састава, а предност при проласку кроз сектор извођења радова ће имати низводна пловила. За бродске саставе се дозвољава пловидба са једним потискиваним-тегљеним објектом, уз најаву на VHF 16 каналу.

             Планирана је обустава пловидбе 3 пута од максимално 2 дана и биће благовремено најављена путем „Саопштења бродарству“ ове Капетаније.

            О терминима обуставе пловидбе извођач радова је у обавези да благовремено обавести ову Капетанију.

            Забрањује се ноћна пловидба и пловидба у условима ограничене видљивости.

            Скреће се пажња свим учесницима у пловидби да обрате посебну пажњу приликом пловидбе кроз наведени сектор и да прилагоде брзину и саставе у циљу заштите људских живота, материјалних добара, животне средине и безбедности пловидбе;

Сваки прекршај одредаба овог саопштења бродарству сматраће се прекршајем у унутрашњој пловидби и казниће се у складу са одредбама Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама („Службени гласник РС“, бр. 73 од 12. октобра 2010, 121 од 24. децембра 2012, 18 од 13. фебруара 2015, 96 од 26. новембра 2015 – др. закон, 92 од 14. новембра 2016, 104 од 23. децембра 2016 – др. закон , 113 од 17. децембра 2017 – др. закон, 41 од 31. маја 2018. године) и Уредбом о условима за пловидбу и правилима пловидбе на унутрашњим водама („Службени гласник РС“, број 96 од 8. септембра 2014. године).

   О евентуалним изменама, ЛК Сремска Митровица ће издати ново „Саопштење бродарству“

   Из ЛК Сремска Митровица дана 26.07.2021.г. број 342-23-4/21 УСБ.

 

 Шеф Лучке капетаније

 Стеван Живановић                 

                                                                                 

 

Podelite članak:

Tagged ,