Saopštenje brodarstvu br. 5/2018

Lučka kapetanija Beograd, na osnovu člana 170. Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama („Službeni glasnik RS“, broj 73/10, 121/12, 18/15, 96/15-dr. zakon, 92/16 i 104/16-dr. Zakon), izdaje

SAOPŠTENJE BRODARSTVU br. 5/2018

Obaveštavaju se brodarstva, zapovednici brodova, starešine plovila, preduzeća rečnog saobraćaja i vodoprivrede, nadležni organi i organizacije, marine i nautički klubovi, ostali učesnici u plovidbi i sva zainteresovana lica da će potiskivač „PROVO IV“ dana 17. aprila 2018. godine od 09.00 do 15.00 časova na reci Sava u zoni od rkm 14+800 do rkm 12+800, izvršiti probnu vožnju.

Upozoravaju se svi učesnici u plovidbi koji plove plovnim putem reke Save u zoni od rkm 14+800 do rkm 12+800 da svoju brzinu i kurs prilagode opštoj bezbednosti plovidbe, a u skladu sa situacijom u zoni izvođenja probne vožnje.
Upozoravaju se učesnici probne vožnje da se tokom izvođenja planiranih aktivnosti strogo pridržavaju odredaba o plovidbi na unutrašnjim plovnim putevima, kao i posebnih uslova propisanih rešenjem Lučke kapetanije Beograd.  Svaki prekršaj odredaba ovog saopštenja brodarstvu smatraće se prekršajem u unutrašnjoj plovidbi i kazniće se u skladu sa odredbama Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama („Službeni glasnik RS“, br.73/10,121/12, 18/15, 96/15-dr.zakon, 92/16 i 104/16-dr.zakon) i Uredbom o uslovima za plovidbu i pravilima plovidbe na unutrašnjim vodama („Službeni glasnik RS“, broj 96 od 8. septembra 2014. godine).

Lučka kapetanija Beograd
Milan Nikolić

Prilog:
SAOPŠTENJE BRODARSTVU br.5-2018

Podelite članak: