САОПШТЕЊЕ БРОДАРСТВУ бр. 8/22

САОПШТЕЊЕ  БРОДАРСТВУ  бр. 8/22 

 Обавештавају се заповедници и старешине пловила, предузећа речног саобраћаја и водопривреде, надлежни Органи и Организације, као и остали заинтересовани учесници у пловидби реком Тиса и каналима ДТД система:

Да је по обавештењу бр.III-96/16-22 od 06.07.2022.г. од ЈВП“Воде Војводине“ Нови Сад дошло до квара сегментне каналске капије на бродској преводници Бечеј, на Км.0+160 канала „Бечеј-Богојево“ и да преводница неће бити у функцији до даљњег.

Чим се оспособи за рад преводница Бечеј,Лучка Капетанија ће Саопштењем Бродарству обавестити све учеснике у пловидби на овом сектору.

  

 Шеф Лучке Капетаније

 Чинчурак Мирослав

 

Prilog: СБ 8-2022

 

 

Podelite članak:

Tagged , ,