САОПШТЕЊЕ БРОДАРСТВУ број 1/2021

Лучка капетанија Београд, на основу члана 170. Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама („Службени гласник РС“, бр. 73 од 12. октобра 2010, 121 од 24. децембра 2012, 18 од 13. фебруара 2015, 96 од 26. новембра 2015 – др. закон, 92 од 14. новембра 2016, 104 од 23. децембра 2016 – др. закон , 113 од 17. децембра 2017 – др. закон, 41 од 31. маја 2018, 95 од 8. децембра 2018 – др. закон, 37 од 29. маја 2019 – др. закон, 9 од 4. фебруара 2020. године), издаје

 

САОПШТЕЊЕ БРОДАРСТВУ број 1/2021

 

Обавештавају се бродарства, заповедници бродова, старешине пловила, предузећа речног саобраћаја и водопривреде, надлежни органи и организације, привезишта за чамце и наутички клубови, власници плутајућих објеката и чамаца, остали учесници у пловидби као и сва заинтересована лица да ће у кориту реке Саве на ркм 0+000 од 5. до 12. марта 2021. године бити извођени геотехнички радови, сваког дана током обданице према следећем распореду:

  • од 5. марта 2021. године од 06.00 часова до 7. марта 2021. године до 18.00 часова на позицији В1-4 (десна обала),
  • од 8. марта 2021. године од 06.00 часова до 10. марта 2021. године до 18.00 часова на позицији В1-2 (лева обала) и
  • од 11. марта 2021. од 06.00 часова до 12. марта 2021. године до 18.00 часова на позицији В1-3 (у пловном путу), након чега ће се пловила уклонити из пловног пута.

На извођењу радова биће ангажована скела имена „РАМ“ и моторни тегљач имена „АНА“. Процес извођења радова захтева да се скела не помера са локације бушотина и биће усидрена и прописно обележена.

Лучка капетанија Београд налаже свим учесницима у пловидби да у зони извођења радова уз десну и леву обалу реке Саве од 05. марта до 10. марта 2021. године своју брзину и правац кретања, габарите (дужину, ширину) прилагоде општој безбедности пловидбе поштујући правила пловидбе у циљу заштите људских живота, материјалних добара, животне средине и безбедности пловидбе.

Током извођења радова од 11. марта 2021. године од 06.00 часова до 13. марта 2021. године до 06.00 часова забрањује се пловидба свим учесницима.

 

Најаве проласка и надзор вршиће извођач радова. Комуникација са ангажованим чамцима ће се обављати на каналу 16. (фреквенција 156,8 MHz) VHF, бродског радиотелефонског уређаја. Најаву проласка пријавити и Лучкој капетанији Београд најкасније 24 часа у напред на e-mail: lk.beograd@mgsi.gov.rs са очекиваним временом проласка кроз сектор извођења радова.

Сваки прекршај одредаба овог саопштења бродарству сматраће се прекршајем у унутрашњој пловидби и казниће се у складу са одредбама Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама („Службени гласник РС“, бр. 73 од 12. октобра 2010, 121 од 24. децембра 2012, 18 од 13. фебруара 2015, 96 од 26. новембра 2015 – др. закон, 92 од 14. новембра 2016, 104 од 23. децембра 2016 – др. закон , 113 од 17. децембра 2017 – др. закон, 41 од 31. маја 2018, 95 од 8. децембра 2018 – др. закон, 37 од 29. маја 2019 – др. закон, 9 од 4. фебруара 2020. године) и Уредбом о условима за пловидбу и правилима пловидбе на унутрашњим водама („Службени гласник РС“ број 96/2014 и 111/2020).

 

Шеф Лучке капетаније Београд

Милан Николић

ел. поштом без потписа и печата

 

Pozicije busenja

 

 

SAOPŠTENJE BRODARSTVU br. 1-2021

Pozicije busenja

 

 

 

Podelite članak:

Tagged , ,