Saopštenje brodarstvu број 16/2018

Лучка капетанија Београд, на основу члана 170. Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама („Службени гласник РС“, бр. 73 од 12. октобра 2010, 121 од 24. децембра 2012, 18 од 13. фебруара 2015, 96 од 26. новембра 2015 – др. закон, 92 од 14. новембра 2016, 104 од 23. децембра 2016 – др. закон , 113 од 17. децембра 2017 – др. закон, 41 од 31. маја 2018. године), издаје

САОПШТЕЊЕ БРОДАРСТВУ број 16/2018

Обавештавају се бродарства, заповедници бродова, старешине пловила, предузећа речног саобраћаја и водопривреде, надлежни органи и организације, марине и наутички клубови, остали учесници у пловидби и сва заинтересована лица, да се дана 25. августа 2018. године од 16.00 до 23.00 часова на реци Сави rkm 0+000 до rkm 3+000, због одржавања наутичко-туристичке манифестације „БЕОГРАДСКИ КАРНЕВАЛ БРОДОВА 2018“, у организацији Туристичке организације Београда обуставља пловидба за сва пловила, осим за пловила – учеснике у манифестацији и путничке бродове до међународног путничког пристаништа.

Упозоравају се учесници у наутичком програму манифестације да се током извођења планираних карневалских активности строго придржавају одредаба о пловидби на унутрашњим пловним путевима, као и посебних наутичких услова које је издала Лучка капетанија Београд.

Сваки прекршај одредаба овог саопштења бродарству сматраће се прекршајем у унутрашњој пловидби и казниће се у складу са одредбама Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама (Службени гласник РС”, бр. 73 од 12. октобра 2010, 121 од 24. децембра 2012, 18 од 13. фебруара 2015, 96 од 26. новембра 2015 – др. закон, 92 од 14. новембра 2016, 104 од 23. децембра 2016 – др. закон, 113 од 17. децембра 2017 – др. закон и 41 од 31. маја 2018. године) и Уредбом о условима за пловидбу и правилима пловидбе на унутрашњим водама (Службени гласник РС, број 96 од 8. септембра 2014. године).

Шеф Лучке капетаније Београд

Милан Николић

Prilog:

SAOPŠTENJE BRODARSTVU br. 16-2018

Podelite članak: