САОПШТЕЊЕ БРОДАРСТВУ број 2/2020

    Лучка капетанија Београд, на основу члана 170. Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама („Службени гласник РС“, бр. 73 од 12. октобра 2010, 121 од 24. децембра 2012, 18 од 13. фебруара 2015, 96 од 26. новембра 2015 – др. закон, 92 од 14. новембра 2016, 104 од 23. децембра 2016 – др. закон , 113 од 17. децембра 2017 – др. закон, 41 од 31. маја 2018. године), издаје

САОПШТЕЊЕ БРОДАРСТВУ број 2/2020

     Обавештавају се бродарства, заповедници бродова, старешине пловила, предузећа речног саобраћаја и водопривреде, надлежни органи и организације, привезишта за чамце и наутички клубови, власници чамаца, остали учесници у пловидби као и сва заинтересована лица на територији Р. Србије да се, на основу Одлуке Народне Скупштине Републике Србије од 06. маја 2020. године о укидању ванредног стања на територији Р. Србије ставља ван снаге Саопштење бродарству број 1/2020 од 21. марта 2020. године које је издала ЛК Београд.

    Сви учесници у пловидби су дужни да се придржавају свих мера ради спречавања појаве, ширења и сузбијања заразне болести COVID-19 и заштите од те болести. Примењивати мере прописане Законом о заштити становништва од заразних болести, Законом о здравственој заштити, Законом о јавном здрављу, као и друге мере које природа те болести налаже у складу са актуелном епидемиолошком ситуацијом.

     Сваки прекршај одредаба овог саопштења бродарству сматраће се прекршајем у унутрашњој пловидби и казниће се у складу са одредбама Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама („Службени гласник РС“, бр. 73 од 12. октобра 2010, 121 од 24. децембра 2012, 18 од 13. фебруара 2015, 96 од 26. новембра 2015 – др. закон, 92 од 14. новембра 2016, 104 од 23. децембра 2016 – др. закон , 113 од 17. децембра 2017 – др. закон, 41 од 31. маја 2018. године) и Уредбом о условима за пловидбу и правилима пловидбе на унутрашњим водама („Службени гласник РС“, број 96 од 8. септембра 2014. године).

Шеф Лучке капетаније Београд

Милан Николић

 

Prilog:

SAOPŠTENJE BRODARSTVU br. 2-2020

Podelite članak: