САОПШТЕЊЕ БРОДАРСТВУ број 2/2021

Лучка капетанија Београд, на основу члана 170. Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама („Службени гласник РС“, бр. 73 од 12. октобра 2010, 121 од 24. децембра 2012, 18 од 13. фебруара 2015, 96 од 26. новембра 2015 – др. закон, 92 од 14. новембра 2016, 104 од 23. децембра 2016 – др. закон , 113 од 17. децембра 2017 – др. закон, 41 од 31. маја 2018, 95 од 8. децембра 2018 – др. закон, 37 од 29. маја 2019 – др. закон, 9 од 4. фебруара 2020. године), издаје

САОПШТЕЊЕ БРОДАРСТВУ број 2/2021

 

Обавештавају се бродарства, заповедници бродова, старешине пловила, предузећа речног саобраћаја и водопривреде, надлежни органи и организације, привезишта за чамце и наутички клубови, власници плутајућих објеката и чамаца, остали учесници у пловидби као и сва заинтересована лица да ће у реону између Малог и Великог ратног острва, река Дунав, од 2. до 10. априла 2021. године, за потребе снимања играно-документарног филма, бити пребазиран и постављен музејски експонат брод „Сава“. Музејски експонат ће бити обезбеђен пловилима из састава Речне флотиле Војске Србије.

Лучка капетанија Београд подсећа учеснике у пловидби да су на ркм 1170+200 и 1170+300 код Малог ратног острва постављени стални знаци А.1 – забрана проласка (општи знак).

Сваки прекршај одредаба овог саопштења бродарству сматраће се прекршајем у унутрашњој пловидби и казниће се у складу са одредбама Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама („Службени гласник РС“, бр. 73 од 12. октобра 2010, 121 од 24. децембра 2012, 18 од 13. фебруара 2015, 96 од 26. новембра 2015 – др. закон, 92 од 14. новембра 2016, 104 од 23. децембра 2016 – др. закон , 113 од 17. децембра 2017 – др. закон, 41 од 31. маја 2018, 95 од 8. децембра 2018 – др. закон, 37 од 29. маја 2019 – др. закон, 9 од 4. фебруара 2020. године) и Уредбом о условима за пловидбу и правилима пловидбе на унутрашњим водама („Службени гласник РС“ број 96/2014 и 111/2020).

 

Шеф Лучке капетаније Београд

Милан Николић

ел. поштом без потписа и печата

 

Prilog: SAOPŠTENJE BRODARSTVU br. 2-2021

 

 

Podelite članak:

Tagged ,