SAOPŠTENJE BRODARSTVU broj 23/2018

Lučka kapetanija Beograd, na osnovu člana 170. Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama („Službeni glasnik RS“, br. 73 od 12. oktobra 2010, 121 od 24. decembra 2012, 18 od 13. februara 2015, 96 od 26. novembra 2015 – dr. zakon, 92 od 14. novembra 2016, 104 od 23. decembra 2016 – dr. zakon , 113 od 17. decembra 2017 – dr. zakon, 41 od 31. maja 2018. godine), izdaje

 

SAOPŠTENJE BRODARSTVU broj 23/2018

 

Obaveštavaju se brodarstva, zapovednici brodova, starešine plovila, preduzeća rečnog saobraćaja i vodoprivrede, nadležni organi i organizacije, marine i nautički klubovi i ostali učesnici u plovidbi da će do 14. decembra 2018. godine svakog dana u vremenu od 08.00 do 16.00 časova na akvatoriji reke Save, u zoni drumsko-tramvajskog mosta na rkm 1+430 van plovnog puta biti izvođena geotehnička istražna bušenja sa pontona.

Upozoravaju se svi učesnici u plovidbi koji plove plovnim putem reke Save, da do 14. decembra 2018. godine, u zoni drumsko-tramvajskog mosta na rkm 1+430, svoju brzinu i kurs prilagode opštoj bezbednosti plovidbe i da svojom kretnjom ne prouzrukuju stvaranje talasa i povlačenje vode.

Upozoravaju se izvođači radova da se tokom izvođenja planiranih nautičkih aktivnosti strogo pridržavaju odredaba o plovidbi na unutrašnjim plovnim putevima, kao i posebnih nautičkih uslova propisanih rešenjem Lučke kapetanije Beograd.

Svaki prekršaj odredaba ovog saopštenja brodarstvu smatraće se prekršajem u unutrašnjoj plovidbi i kazniće se u skladu sa odredbama Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama („Službeni glasnik RS“, br. 73 od 12. oktobra 2010, 121 od 24. decembra 2012, 18 od 13. februara 2015, 96 od 26. novembra 2015 – dr. zakon, 92 od 14. novembra 2016, 104 od 23. decembra 2016 – dr. zakon , 113 od 17. decembra 2017 – dr. zakon, 41 od 31. maja 2018. godine) i Uredbom o uslovima za plovidbu i pravilima plovidbe na unutrašnjim vodama („Službeni glasnik RS“, broj 96 od 8. septembra 2014. godine).

 

Šef Lučke kapetanije Beograd

Milan Nikolić

 

Prilog:

SAOPŠTENJE BRODARSTVU br. 23-2018

Podelite članak: