САОПШТЕЊЕ БРОДАРСТВУ број 24/2018

Лучка капетанија Београд, на основу члана 170. Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама („Службени гласник РС“, бр. 73 од 12. октобра 2010, 121 од 24. децембра 2012, 18 од 13. фебруара 2015, 96 од 26. новембра 2015 – др. закон, 92 од 14. новембра 2016, 104 од 23. децембра 2016 – др. закон , 113 од 17. децембра 2017 – др. закон, 41 од 31. маја 2018. године), издаје

 

САОПШТЕЊЕ БРОДАРСТВУ број 24/2018

 

Обавештавају се бродарства, заповедници бродова, старешине пловила, предузећа речног саобраћаја и водопривреде, надлежни органи и организације, марине и наутички клубови и остали учесници у пловидби да ће до 20. децембра 2018. године сваког дана током обданице на акваторији реке Саве, у зони Бежанијског рукавца бити извођени радоие на чишћењу речног дна Бежанијског рукавца и депоновање у корито реке Саве. Радове ће обавити ТПО – багер сисавац имена „TIMOK“ власништво предузећа ХИДРО-БАЗА АГРЕГАТИ д.о.о. – БЕОГРАД, Патриса Лумумбе 6, а депоновање у корито реке Саве пловним цевоводом.

Упозоравају се сви учесници у пловидби који плове пловним путем реке Саве, да до 20. децембра 2018. године, у зони депоновања наноса у корито реке Саве на rkm 3+000 до rkm 2+700 на растојању од 110 до 180 метара од леве обале, своју брзину и курс прилагоде општој безбедности пловидбе и да својом кретњом не проузрукују стварање таласа и повлачење воде.

Упозоравају се извођачи радова да се током извођења планираних наутичких активности строго придржавају одредаба о пловидби на унутрашњим пловним путевима, као и посебних наутичких услова прописаних решењем Лучке капетаније Београд.

Сваки прекршај одредаба овог саопштења бродарству сматраће се прекршајем у унутрашњој пловидби и казниће се у складу са одредбама Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама („Службени гласник РС“, бр. 73 од 12. октобра 2010, 121 од 24. децембра 2012, 18 од 13. фебруара 2015, 96 од 26. новембра 2015 – др. закон, 92 од 14. новембра 2016, 104 од 23. децембра 2016 – др. закон , 113 од 17. децембра 2017 – др. закон, 41 од 31. маја 2018. године) и Уредбом о условима за пловидбу и правилима пловидбе на унутрашњим водама („Службени гласник РС“, број 96 од 8. септембра 2014. године).

 

Шеф Лучке капетаније Београд

Милан Николић

 

Prilog:

SAOPŠTENJE BRODARSTVU br. 24-2018

 

Podelite članak: