SAOPŠTENJE BRODARSTVU broj 24/2018

Lučka kapetanija Beograd, na osnovu člana 170. Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama („Službeni glasnik RS“, br. 73 od 12. oktobra 2010, 121 od 24. decembra 2012, 18 od 13. februara 2015, 96 od 26. novembra 2015 – dr. zakon, 92 od 14. novembra 2016, 104 od 23. decembra 2016 – dr. zakon , 113 od 17. decembra 2017 – dr. zakon, 41 od 31. maja 2018. godine), izdaje

 

SAOPŠTENJE BRODARSTVU broj 24/2018

 

Obaveštavaju se brodarstva, zapovednici brodova, starešine plovila, preduzeća rečnog saobraćaja i vodoprivrede, nadležni organi i organizacije, marine i nautički klubovi i ostali učesnici u plovidbi da će do 20. decembra 2018. godine svakog dana tokom obdanice na akvatoriji reke Save, u zoni Bežanijskog rukavca biti izvođeni radoie na čišćenju rečnog dna Bežanijskog rukavca i deponovanje u korito reke Save. Radove će obaviti TPO – bager sisavac imena „TIMOK“ vlasništvo preduzeća HIDRO-BAZA AGREGATI d.o.o. – BEOGRAD, Patrisa Lumumbe 6, a deponovanje u korito reke Save plovnim cevovodom.

Upozoravaju se svi učesnici u plovidbi koji plove plovnim putem reke Save, da do 20. decembra 2018. godine, u zoni deponovanja nanosa u korito reke Save na rkm 3+000 do rkm 2+700 na rastojanju od 110 do 180 metara od leve obale, svoju brzinu i kurs prilagode opštoj bezbednosti plovidbe i da svojom kretnjom ne prouzrukuju stvaranje talasa i povlačenje vode.

Upozoravaju se izvođači radova da se tokom izvođenja planiranih nautičkih aktivnosti strogo pridržavaju odredaba o plovidbi na unutrašnjim plovnim putevima, kao i posebnih nautičkih uslova propisanih rešenjem Lučke kapetanije Beograd.

Svaki prekršaj odredaba ovog saopštenja brodarstvu smatraće se prekršajem u unutrašnjoj plovidbi i kazniće se u skladu sa odredbama Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama („Službeni glasnik RS“, br. 73 od 12. oktobra 2010, 121 od 24. decembra 2012, 18 od 13. februara 2015, 96 od 26. novembra 2015 – dr. zakon, 92 od 14. novembra 2016, 104 od 23. decembra 2016 – dr. zakon , 113 od 17. decembra 2017 – dr. zakon, 41 od 31. maja 2018. godine) i Uredbom o uslovima za plovidbu i pravilima plovidbe na unutrašnjim vodama („Službeni glasnik RS“, broj 96 od 8. septembra 2014. godine).

 

Šef Lučke kapetanije Beograd

Milan Nikolić

 

Prilog:

SAOPŠTENJE BRODARSTVU br. 24-2018

 

Podelite članak: