SAOPŠTENJE BRODARSTVU broj 25/2018

Lučka kapetanija Beograd, na osnovu člana 170. Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama („Službeni glasnik RS“, br. 73 od 12. oktobra 2010, 121 od 24. decembra 2012, 18 od 13. februara 2015, 96 od 26. novembra 2015 – dr. zakon, 92 od 14. novembra 2016, 104 od 23. decembra 2016 – dr. zakon , 113 od 17. decembra 2017 – dr. zakon, 41 od 31. maja 2018. godine), izdaje

 

SAOPŠTENJE BRODARSTVU broj 25/2018

 

Obaveštavaju se brodarstva, zapovednici brodova, starešine plovila, preduzeća rečnog saobraćaja i vodoprivrede, nadležni organi i organizacije, marine i nautički klubovi, sva zainteresovana lica i ostali učesnici u plovidbi da se 13. decembra 2018. godine u vremenu od 08.00 do 11.00 časova na akvatoriji reke Save od rkm 0+000  do rkm 3+000, obustavlja plovidba za sva plovila, osim za plovila koja su angažovana u izvođenju podvodnih radova i vađenju avio bombe.

Svaki prekršaj odredaba ovog saopštenja brodarstvu smatraće se prekršajem u unutrašnjoj plovidbi i kazniće se u skladu sa odredbama Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama („Službeni glasnik RS“, br. 73 od 12. oktobra 2010, 121 od 24. decembra 2012, 18 od 13. februara 2015, 96 od 26. novembra 2015 – dr. zakon, 92 od 14. novembra 2016, 104 od 23. decembra 2016 – dr. zakon , 113 od 17. decembra 2017 – dr. zakon, 41 od 31. maja 2018. godine) i Uredbom o uslovima za plovidbu i pravilima plovidbe na unutrašnjim vodama („Službeni glasnik RS“, broj 96 od 8. septembra 2014. godine).

 

Šef Lučke kapetanije Beograd

Milan Nikolić

 

 

Prilog:

SAOPŠTENJE BRODARSTVU br. 25-2018

Podelite članak: