SAOPŠTENJE BRODARSTVU broj 26/2018

Lučka kapetanija Beograd, na osnovu člana 170 Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama („Službeni glasnik RS“, br. 73 od 12. oktobra 2010, 121 od 24. decembra 2012, 18 od 13. februara 2015, 96 od 26. novembra 2015 – dr. zakon, 92 od 14. novembra 2016, 104 od 23. decembra 2016 – dr. zakon , 113 od 17. decembra 2017 – dr. zakon, 41 od 31. maja 2018. godine), izdaje

 

SAOPŠTENJE BRODARSTVU broj 26/2018

 

Obaveštavaju se brodarstva, zapovednici brodova, starešine plovila, preduzeća rečnog saobraćaja i vodoprivrede, nadležni organi i organizacije, marine i nautički klubovi i ostali učesnici u plovidbi da će počev od 22. decembra 2018. godine u trajanju do 7 (sedam) dana biti izvođeni radovi na vađenju potonulog potonulog, neregistrovanog plutajućeg objekta, iz korita reke Save na rkm 6+000, uz levu obalu, van plovnog puta. Na izvođenju radova biće angažovana plovna dizalica „VIOLETA“.

Upozoravaju se svi učesnici u plovidbi koji plove plovnim putem reke Save u zoni izvođenja radova da svoju brzinu i kurs prilagode opštoj bezbednosti plovidbe.

Upozoravaju se organizator i izvođač radova da se tokom izvođenja planiranih aktivnosti strogo pridržavaju odredaba o plovidbi na unutrašnjim plovnim putevima, kao i posebnih uslova propisanih rešenjem Lučke kapetanije Beograd.

Svaki prekršaj odredaba ovog saopštenja brodarstvu smatraće se prekršajem u unutrašnjoj plovidbi i kazniće se u skladu sa odredbama Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama („Službeni glasnik RS“, br. 73 od 12. oktobra 2010, 121 od 24. decembra 2012, 18 od 13. februara 2015, 96 od 26. novembra 2015 – dr. zakon, 92 od 14. novembra 2016, 104 od 23. decembra 2016 – dr. zakon , 113 od 17. decembra 2017 – dr. zakon, 41 od 31. maja 2018. godine) i Uredbom o uslovima za plovidbu i pravilima plovidbe na unutrašnjim vodama („Službeni glasnik RS“, broj 96 od 8. septembra 2014. godine).

 

Šef Lučke kapetanije Beograd

Milan Nikolić

 

Prilog:

SAOPŠTENJE BRODARSTVU br. 26-2018

Podelite članak: