САОПШТЕЊЕ БРОДАРСТВУ број 3/2020

Лучка капетанија Београд, на основу члана 170. Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама („Службени гласник РС“, бр. 73 од 12. октобра 2010, 121 од 24. децембра 2012, 18 од 13. фебруара 2015, 96 од 26. новембра 2015 – др. закон, 92 од 14. новембра 2016, 104 од 23. децембра 2016 – др. закон , 113 од 17. децембра 2017 – др. закон, 41 од 31. маја 2018, 95 од 8. децембра 2018 – др. закон, 37 од 29. маја 2019 – др. закон, 9 од 4. фебруара 2020. године), издаје

САОПШТЕЊЕ БРОДАРСТВУ број 3/2020

 

Обавештавају се бродарства, заповедници бродова, старешине пловила, предузећа речног саобраћаја и водопривреде, надлежни органи и организације, привезишта за чамце и наутички клубови, власници чамаца, остали учесници у пловидби као и сва заинтересована лица на територији Града Београда да се, на основу Наредбе Градског штаба за ванредне ситуације Града Београда број Г-01: 82-57731/2020 од 07. октобра 2020. године

  • ограничава рад на плутајућим објектима намењеним за привредну делатност, а пре свега забрана се односи на угоститељске објекте (без баште и са баштом) тако да ти објекти неће пружати угоститељске услуге почев од 23.00 часа до 06.00 часова наредног дана (како у затвореном, тако и у отвореном делу објекта).
  • почев од 23.00 часа до 06.00 часова наредног дана забрањује се пловидба и организовање журки, прослава и сл. на бродовима, чамцима и плутајућим објектима.

Сви учесници у пловидби су дужни да се придржавају свих мера ради спречавања појаве, ширења и сузбијања заразне болести COVID-19 и заштите од те болести. Примењивати мере прописане Законом о заштити становништва од заразних болести, Законом о здравственој заштити, Законом о јавном здрављу, као и друге мере које природа те болести налаже у складу са актуелном епидемиолошком ситуацијом.

Сваки прекршај одредаба овог саопштења бродарству сматраће се прекршајем у унутрашњој пловидби и казниће се у складу са одредбама Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама („Службени гласник РС“, бр. 73 од 12. октобра 2010, 121 од 24. децембра 2012, 18 од 13. фебруара 2015, 96 од 26. новембра 2015 – др. закон, 92 од 14. новембра 2016, 104 од 23. децембра 2016 – др. закон , 113 од 17. децембра 2017 – др. закон, 41 од 31. маја 2018, 95 од 8. децембра 2018 – др. закон, 37 од 29. маја 2019 – др. закон, 9 од 4. фебруара 2020. године) и Уредбом о условима за пловидбу и правилима пловидбе на унутрашњим водама („Службени гласник РС“, број 96 од 8. септембра 2014. године).

 

Шеф Лучке капетаније Београд

Милан Николић

ел. поштом без потписа и печата

 

 

Podelite članak: