САОПШТЕЊЕ БРОДАРСТВУ број 3/2021

САОПШТЕЊЕ БРОДАРСТВУ број 3/2021

 

Обавештавају се бродарства, заповедници бродова, старешине пловила, предузећа речног саобраћаја и водопривреде, надлежни органи и организације, привезишта за чамце и наутички клубови, власници плутајућих објеката и чамаца, остали учесници у пловидби као и сва заинтересована лица да ће у организацији фудбалског клуба Црвена звезда бити организована наутичка манифестација на акваторији реке Сава 0+000 – 2+000 и Дунав, ркм 1170+200 – ркм 1172, десна обала потез Велико ратно острво – хотел „Југославија“.према следећем:

  • 21. маја 2021. године бити одржана генерална проба од 19.00 – 23.00 часова и
  • 22. маја 2021. године од 19.00 до 21.00 часова наутичка манифестација.

Поред тога, у организацији Министарства унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације биће одржана вежба на реци Сави на ркм 5+000 лева обала у зони Београдске топлане према следећем:

  • 22. маја 2021. године од 09.00-12.00 часова генерална проба вежбе
  • 23. маја 2021. године од 09.00 – 13.00 часова вежба.

Имајући у виду наведено, Лучка капетанија Београд забрањује пловидбу н свим учесницима, осим пловилима ангажованим у наутичкој манифестацији у организацији ФК Црвена звезда и пловилима ангажованим на вежби МУП-а од 21. маја 2021. године од 19.00 часова до 23. маја 2021. године до 13.00 часова.

Сваки прекршај одредаба овог саопштења бродарству сматраће се прекршајем у унутрашњој пловидби и казниће се у складу са одредбама Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама („Службени гласник РС“, бр. 73 од 12. октобра 2010, 121 од 24. децембра 2012, 18 од 13. фебруара 2015, 96 од 26. новембра 2015 – др. закон, 92 од 14. новембра 2016, 104 од 23. децембра 2016 – др. закон , 113 од 17. децембра 2017 – др. закон, 41 од 31. маја 2018, 95 од 8. децембра 2018 – др. закон, 37 од 29. маја 2019 – др. закон, 9 од 4. фебруара 2020. године) и Уредбом о условима за пловидбу и правилима пловидбе на унутрашњим водама („Службени гласник РС“ број 96/2014 и 111/2020).

 

Шеф Лучке капетаније Београд

Милан Николић

ел. поштом без потписа и печата

 

Prilog:

SAOPŠTENJE BRODARSTVU br. 3-2021

 

Podelite članak:

Tagged , ,