САОПШТЕЊЕ БРОДАРСТВУ број 4/2021

Лучка капетанија Београд, на основу члана 170. Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама („Службени гласник РС”, бр. 73 од 12. октобра 2010, 121 од 24. децембра 2012, 18 од 13. фебруара 2015, 96 од 26. новембра 2015 – др. закон, 92 од 14. новембра 2016, 104 од 23. децембра 2016 – др. закон, 113 од 17. децембра 2017 – др. закон и 41 од 31. маја 2018. године), издаје

 

САОПШТЕЊЕ БРОДАРСТВУ број 4/2021

 

Обавештавају се бродарства, заповедници бродова, старешине пловила, предузећа речног саобраћаја и водопривреде, надлежни органи и организације, марине и наутички клубови и остали учесници у пловидби да ће 29. и 30. маја 2021. године на реци Дунав, rkm 1172 – 1178, десна обала реке Дунав, потез Велико ратно острво – Земун у времену од 11.00 – 17.00 часова бити одржана једриличарска регата ,,Меморијал Зоран Радосављевић“ у класи ,,Микро“ и ,,Крсташ“.

Упозоравају се сви учесници у пловидби који плове пловним путем реке Дунав на сектору rkm 1172 – 1178, да своју брзину и курс прилагоде општој безбедности пловидбе, обзиром да се део регатног поља манифестације у том сектору налази непосредно уз десну ивицу пловног пута реке Дунав.

Упозоравају се учесници манифестације да се током извођења планираних наутичких активности строго придржавају одредаба о пловидби на унутрашњим пловним путевима, као и посебних наутичких услова прописаних одобрењем Лучке капетаније Београд.

Сваки прекршај одредаба овог саопштења бродарству сматраће се прекршајем у унутрашњој пловидби и казниће се у складу са одредбама Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама („Службени гласник РС”, бр. 73 од 12. октобра 2010, 121 од 24. децембра 2012, 18 од 13. фебруара 2015, 96 од 26. новембра 2015 – др. закон, 92 од 14. новембра 2016, 104 од 23. децембра 2016 – др. закон, 113 од 17. децембра 2017 – др. закон и 41 од 31. маја 2018. године)) и Уредбом о условима за пловидбу и правилима пловидбе на унутрашњим водама („Службени гласник РС“ број 96/2014 и 111/2020).

  

Шеф Лучке капетаније Београд

Милан Николић

ел. поштом без потписа и печата

 

Prilog:

SAOPŠTENJE BRODARSTVU br. 4-2021 Memorijal Zoran Radosavljevic – REGATA

 

 

 

Podelite članak:

Tagged , ,