САОПШТЕЊЕ БРОДАРСТВУ број 5/2021

Лучка капетанија Београд, на основу члана 170. Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама („Службени гласник РС“, бр. 73 од 12. октобра 2010, 121 од 24. децембра 2012, 18 од 13. фебруара 2015, 96 од 26. новембра 2015 – др. закон, 92 од 14. новембра 2016, 104 од 23. децембра 2016 – др. закон, 113 од 17. децембра 2017 – др. закон, 41 од 31. маја 2018, 95 од 8. децембра 2018 – др. закон, 37 од 29. маја 2019 – др. закон, 9 од 4. фебруара 2020, 52 од 24. маја 2021.), издаје

 

САОПШТЕЊЕ БРОДАРСТВУ број 5/2021

 

Обавештавају се бродарства, заповедници бродова, старешине пловила, предузећа речног саобраћаја и водопривреде, надлежни органи и организације, марине и наутички клубови, остали учесници у пловидби и сва заинтересована лица, да се дана 28. августа 2021. године од 16.00 до 23.00 часова на реци Сави rkm 0+000 до rkm 3+000, због одржавања наутичко-туристичке манифестације „БЕОГРАДСКИ КАРНЕВАЛ БРОДОВА 2021“, у организацији Туристичке организације Београда обуставља пловидба за сва пловила, осим за пловила – учеснике у манифестацији и путничке бродове до међународног путничког пристаништа.

Упозоравају се учесници у наутичком програму манифестације да се током извођења планираних карневалских активности строго придржавају одредаба о пловидби на унутрашњим пловним путевима, као и посебних наутичких услова које је издала Лучка капетанија Београд.

Сваки прекршај одредаба овог саопштења бродарству сматраће се прекршајем у унутрашњој пловидби и казниће се у складу са одредбама Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама („Службени гласник РС”, бр. 73 од 12. октобра 2010, 121 од 24. децембра 2012, 18 од 13. фебруара 2015, 96 од 26. новембра 2015 – др. закон, 92 од 14. новембра 2016, 104 од 23. децембра 2016 – др. закон, 113 од 17. децембра 2017 – др. закон, 41 од 31. маја 2018, 95 од 8. децембра 2018 – др. закон, 37 од 29. маја 2019 – др. закон, 9 од 4. фебруара 2020, 52 од 24. маја 2021.) и Уредбом о условима за пловидбу и правилима пловидбе на унутрашњим водама („Службени гласник РС“ број 96/2014 и 111/2020).

 

Шеф Лучке капетаније Београд

Милан Николић

ел. поштом без потписа и печата

 

Prilog:

SAOPŠTENJE BRODARSTVU br. 5-2021 Karneval brodova

 

Podelite članak:

Tagged ,