Sastanak udruženja za turizam pri privrednoj komori Srbije

U sredu, 24. januara u prostorijama Privredne komore Srbije održan je sastanak kom su prisustvovali predstavnici Udruženja za turizam, Grupacije za nautičku privredu i turizam, Grupacije pružaoca usluga hrane i pića i Grupacije hostela, apartmana i odmarališta. 

Na sastanku su razmatrana dva veoma važna pitanja: Nacrt zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara i Postavljanje plovila na delu obale i vodnog prostora na teritoriji grada Beograda.

Pored ove dve teme, najavljene su i pripreme za Sajam turizma i Međunarodni sajam nautike, lova i ribolova od 3. do 7. aprila 2018. godine u Beogradu.

Sastanku je po prvi put prisustvovao i predstavnik Udruženja nautičara „Moja lađa“ koje se pridružilo Grupaciji za nautičku privredu i turizam, a bili su prisutni predstavnici iz nautičke oblasti, vlasnici turističkih brodova, marina, proizvođači nautičke opreme i dr.

Iz razgovora koji su vođeni, bilo je jasno da je zakonodavac predlog zakona pripremio bez ikakve konsultacije s predstavnicima privrede. Ispostavilo se da su zaposleni u PKS sasvim slučajno saznali za nacrt zakona i zatražili su od predlagača više detalja, obzirom da je za raspravu ostalo manje od mesec dana.

Tokom sastanka zaključeno je da je materijal preobiman i da je pitanje da li će biti dovoljno vremena da se sve pročita, razume i da se daju komentari.

Baš zato što predstavnici privrede, pa ni sama PKS, nisu konsultovani, iako je to obaveza propisana zakonom, dogovoreno je da se od predlagača iz Ministarstva finansija zahteva sastanak u narednih desetak dana radi razgovora i stavljanja primedbi na dostavljeni tekst predloga zakona.

Od prisutnih predstavnika privrede moglo se čuti da su predložene naknade takve da će to imati veoma negativan uticaj na njihovo poslovanje – kako kažu: „Mogu svi da zatvore firme“!

Predlog zakona o naknadama proistekao je iz potrebe usaglašavanja sa zahtevima MMF-a da se u ovu oblast unese transparentnost, obzirom da smo u Srbiji plaćali naknade na osnovu odluka raznih ministarstava, na osnovu mnogih zakona, uredbi i podzakonskih akata. Ovim zakonom sve se stavlja na jedno mesto pa će utoliko biti vidljivo koje takse postoje i kolike su i to je razlog zašto predstavnici privrede nisu protiv ovog zakona, međutim, zakon mora omogućiti privredi da opstane i da se razvija.

Na osnovu onog što je predlogom zakona predviđeno, izgleda da nećemo plaćati ni jednu taksu manje nego do sada, a sigurno će biti veće.

To je i jedan od razloga zašto je na sastanku jedan od predloga bio da se s primenom zakona ne počne krajem 2019. godine (kako je predloženo) već najranije šest meseci pre konačnog prijema Srbije u članstvo Evropske Unije.

Predlogom zakona predviđene su naknade za članove nautičke privrede i turizma iz nekoliko oblasti: naknade u oblasti ekologije, naknade za upotrebu obale prema vrsti robe, visini naknade za pristajanje prema dužini broda preko svega za putničke brodove, odnosno nosivosti broda ili snazi pogonskih motora po knj za potiskivače ili tegljače, kao i vremenu provedenom u luci-odnosno pristaništu visini naknade za ležarinu prema metru dužine broda preko svega i nedeljiva 24 sata, visina naknade za korišćenje zaštićenog područja-vlasnici/korisnici turističkih, nautičko vazduhoplovnih i lovnih agencija, pružaoci nautičko vazduhoplovnih i lovnih usluga itd.

U prilogu ovog teksta nalaze se prilozi koji su delovi predloga zakona. Pozivamo vas da pogledate te priloge i planirane iznose naknada kako biste mogli da nam u narednih nekoliko dana dostavite i svoje mišljenje i tako nam pomognete da se bolje pripremimo za razgovor s predstavnicima Ministarstva finansija.

Opšti je utisak da su veoma velike naknade – šta vi mislite o tome?

Na kraju ovog izveštaja o održanom sastanku, pozivamo članove Udruženja nautičara „Moja lađa“ da posete 40. Međunarodni sajam nautike, lova i ribolova od 3. do 7. aprila 2018. godine u Beogradu – poseta za članice Grupacije je besplatna!

Za Udruženje nautičara „Moja lađa“

Lazar Đ. Stanojević, predsednik Udruženja

U Beogradu, 25.01.2018.

Prilozi:
Prilog 1 Prilog 2 Prilog 3 Prilog 4 Prilog 5 Prilog 6
Prilog 7 Prilog 8 Prilog 9 Prilog 10 Prilog 11 Prilog 12
Prilog 13 Prilog 14 Prilog 15 Prilog 16 Prilog 17

Podelite članak: