Ознака: kapetanija

САОПШТЕЊЕ БРОДАРСТВУ бр. 8/22

САОПШТЕЊЕ  БРОДАРСТВУ  бр. 8/22   Обавештавају се заповедници и старешине пловила, предузећа речног саобраћаја и водопривреде, надлежни Органи и Организације, као и остали заинтересовани учесници у пловидби реком Тиса и каналима ДТД система: Да је по обавештењу бр.III-96/16-22 od 06.07.2022.г. од ЈВП“Воде Војводине“ Нови Сад дошло до квара сегментне каналске капије на бродској преводници Бечеј, на […]

Read more

Лучка капетанија Тител – САОПШТЕЊЕ БРОДАРСТВУ бр. 02/22

САОПШТЕЊЕ БРОДАРСТВУ бр. 02/22 Обавештавају се заповедници и старешине бродова, предузећа речног саобраћаја и водопривреде, власници малих пловних објеката, чамаца и плутајућих објеката, као и остали заинтересовани учесници у пловидби о следећем: О условима пловидбе на каналу Пловни Бегеј и раду преводница Клек и Српски Итебеј – Радно време Преводница Клек и Српски Итебеј је […]

Read more

САОПШТЕЊЕ БРОДАРСТВУ број 5/2021

Лучка капетанија Београд, на основу члана 170. Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама („Службени гласник РС“, бр. 73 од 12. октобра 2010, 121 од 24. децембра 2012, 18 од 13. фебруара 2015, 96 од 26. новембра 2015 – др. закон, 92 од 14. новембра 2016, 104 од 23. децембра 2016 – др. закон, […]

Read more

САОПШТЕЊЕ БРОДАРСТВУ бр. 4/21

САОПШТЕЊЕ БРОДАРСТВУ бр. 4/21                 Обавештавају се заповедници и старешине бродова и састава, предузећа речног саобраћаја и водопривреде, као и остали учесници у пловидби о следећем:               Предузеће „ТASYAPI“ из Турске-огранак из Београда, изводи радове на изради друге фазе моста Кузмин-Сремска Рача преко реке Саве на стационажи км 183+250 (изградња привременог стуба  Д01 […]

Read more

ТАКСЕ КОЈЕ СЕ ПЛАЋАЈУ У КАПЕТАНИЈИ

РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ КОЈЕ СЕ НАПЛАЋУЈУ У СВИМ КАПЕТАНИЈАМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ   У прилогу се налази преглед свих републичиких административних такси које се, зависно од потреба, тренутно примењују и наплаћују у капетанијама на територији Републике Србије. Надамо се да ће истицањем ових података сви заинтересовани добити претходну информацију о томе шта би требало да […]

Read more

САОПШТЕЊЕ БРОДАРСТВУ број 4/2021

Лучка капетанија Београд, на основу члана 170. Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама („Службени гласник РС”, бр. 73 од 12. октобра 2010, 121 од 24. децембра 2012, 18 од 13. фебруара 2015, 96 од 26. новембра 2015 – др. закон, 92 од 14. новембра 2016, 104 од 23. децембра 2016 – др. закон, […]

Read more

САОПШТЕЊЕ БРОДАРСТВУ број 3/2021

САОПШТЕЊЕ БРОДАРСТВУ број 3/2021   Обавештавају се бродарства, заповедници бродова, старешине пловила, предузећа речног саобраћаја и водопривреде, надлежни органи и организације, привезишта за чамце и наутички клубови, власници плутајућих објеката и чамаца, остали учесници у пловидби као и сва заинтересована лица да ће у организацији фудбалског клуба Црвена звезда бити организована наутичка манифестација на акваторији […]

Read more

САОПШТЕЊЕ БРОДАРСТВУ бр. 3/21

Лучка капетанија Сремска Митровица, на основу члана 170. Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама („Службени гласник РС“, бр. 73 од 12. октобра 2010, 121 од 24. децембра 2012, 18 од 13. фебруара 2015, 96 од 26. новембра 2015 – др. закон, 92 од 14. новембра 2016, 104 од 23. децембра 2016 – др. […]

Read more

САОПШТЕЊЕ БРОДАРСТВУ број 2/2021

Лучка капетанија Београд, на основу члана 170. Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама („Службени гласник РС“, бр. 73 од 12. октобра 2010, 121 од 24. децембра 2012, 18 од 13. фебруара 2015, 96 од 26. новембра 2015 – др. закон, 92 од 14. новембра 2016, 104 од 23. децембра 2016 – др. закон […]

Read more

ОБАВЕШТЕЊЕ О РАДУ У КАПЕТАНИЈАМА

ОБАВЕШТЕЊЕ О РАДУ У КАПЕТАНИЈАМА – У Београду, 09.03.2021.     Имајући у виду погоршање епидемиолошке ситуације у земљи, капетаније у Републици Србији раде смањеним капацитетом, а изгледа да је ситуација у капетанији у Београду, као једном од жаришта епидемије, и најтежа тако да смо из капетаније добили следећу информацију:   Због погоршане епидемиолошке ситуације, […]

Read more