Ознака: plovila

Novi zakon o registraciji plovila

Počevši od 1. januara primenjuje se Pravilnik o vrsti, nameni i pregledima čamaca, ploveći tela i plutajućih objekata, a u skladu s tim došlo je i do izmena u postupku registracije. Prema novim propisima, pregledi čamaca i registracija vršiće se svake treće godine.Registracije sada registrovanih čamaca važe do datuma isteka koji je sad naznačen u […]

Read more