ТАКСЕ КОЈЕ СЕ ПЛАЋАЈУ У КАПЕТАНИЈИ

Поштовани пријатељи наутике, обавештавамо вас да је дошло до усклађивања износа републичих административних такси што је објављено у Службеном гласнику РС, број 98 од 10.07.2020. Нови износи које треба платити у капетанијама објављени су на огласним таблама.

Да бисмо вам мало помогли да спремнији одете до капетаније и брже обавите оно због чега тамо идете, достављамо вам снимке обавештења истакнутих у капетанији у Београду.

 

Klikni ovde        – Таксе које се плаћају приликом техничког прегледа чамаца

Klikni ovde – Таксе које се плаћају приликом:

Klikni ovde

–          првог уписа чамца за рекреацију

–          поновног уписа чамца

–          првог уписа чамца и плутајућег објекта (привреда)

–          редовног прегледа чамца

–          техничке промене чамца у важећој регистрацији

–          промене власништва чамца у важећем прегледу

–          промене власништва чамца ако је истекао преглед

–          брисања чамца из уписника

–          уписа и брисања мотора

–          издавања бродарске књижице

–          замене бродарске књижице

–          издавања бродарских исправа

–          издавања дупликата, измене податак, продужења односно замене бродарских исправа

–          полагања за управљача чамца, јахте

–          замене дозволе управљача моторног чамца, јахте

–          захтева за издавање међународне дозволе УМЧ

–          захтева за издавање дозволе за УМЧ

–          захтева за замену међународне дозволе УМЧ

–          још неких послова од мањег интереса рекреативних наутичара

Klikni ovde    – Таксе које се плаћају приликом разних прегледа чамаца

Klikni ovde    –  Обавештење о уплатним рачунима и позивним бројевима за уплате такси

Klikni ovde    –  Таксе које се плаћају приликом подношења захтева за замену дозвола за УМЧ

Klikni ovde – Порез на употребу пловила за чамце без кабине

Klikni ovde – Порез на употребу пловила за чамце са кабином

 

 

Podelite članak: