Da biste postali član udruženja, potrebno je izvršiti uplatu godišnje članarine na sledeći način:

Svrha ulate:    Članarina za 2022. godinu
Primalac:        Udruženje nautičara „Moja lađa“, Zemun

Uplatni račun:   160-492608-47
Šifra uplate:    190 – ostala plaćanja (za one koji plaćaju uplatnicom na šalteru pošte ili banke)
290 – ostala plaćanja (za one koji uplaćuju elektronski)
Poziv na broj:     2022

Iznos za uplatu:  1.500,00 RSD   (hiljadupetstotina dinara)