Важење међународних дозвола у иностранству

ДА ЛИ СЕ С НАШИМ МЕЂУНАРОДНИМ ДОЗВОЛАМА ЗА УПРАВЉАЧА МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ МОЖЕ УПРАВЉАТИ ПЛОВИЛОМ НА МОРИМА У ИНОСТРАНСТВУ?

 

Јавило нам се неколико наших колега, рекреативних наутичара, после летовања у Грчкој, с питањем зашто им у Грчкој не признају важност дозволе за управљача моторног чамца, а они поседују нашу међународну дозволу за управљача моторним чамцем?

Раније смо сви имали дозволе које су биле трајног карактера и могли смо да их користимо у земљи и иностранству. Те дозволе биле су издате док смо имали Закон о поморској и унутрашњој пловидби („Сл. лист СРЈ“, бр. 12/98, 44/99, 74/99 и 73/2000 и „Сл. гласник РС“, бр. 101/2005 – др. закон и 85/2005 – др. закон).

 

Изменама закона нашли смо се у ситуацији да смо добили:

  • закон о пловидби и лукама на унутрашњим водама (ЗАКОН О ПЛОВИДБИ И ЛУКАМА НА УНУТРАШЊИМ ВОДАМА („Сл. гласник РС“, бр. 73/2010, 121/2012, 18/2015, 96/2015 – др. закон, 92/2016, 104/2016 – др. закон, 113/2017 – др. закон, 41/2018, 95/2018 – др. закон, 37/2019 – др. закон и 9/2020)
  • закон о пловидби на мору (ЗАКОН О ПОМОРСКОЈ ПЛОВИДБИ („Сл. гласник РС“, бр. 87/2011, 104/2013, 18/2015, 113/2017 – др. закон и 83/2018).

За овај први, урађена су потребна подзаконска акта, усаглашен је с међународним прописима и дозволе су важеће за пловидбу на унутрашњим водама у иностранству. На новом обрасцу међународне дозволе која важи само за пловидбу унутрашњим водама постоји ознака „ИМ“ („I.M“).

Међутим, закон о пловидби на мору није заокружен пратећим подзаконским актима, није усаглашен с међународним прописима и зато се с нашом дозволом, издатом после 2014. године, не може управљати моторним чамцем на мору у иностранству и то је разлог зашто се наше дозволе не прихватају ни у Грчкој ни у Хрватској.

Власници дозвола издатих по раније важећем закону пре 2014. године, а које су замењене у законом датом року, на новим обрасцима дозвола имају скраћеницу „ИЦМ“ (I.C.M) и та дозвола им омогућава пловидбу у иностранству на унутрашњим водама и у приобалним водама на мору.

Надамо се да ће вам ова информација помоћи да избегнете могуће непријатности приликом следећег боравка на мору.

 

 

Podelite članak: