Vesti

Важење међународних дозвола у иностранству

ДА ЛИ СЕ С НАШИМ МЕЂУНАРОДНИМ ДОЗВОЛАМА ЗА УПРАВЉАЧА МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ МОЖЕ УПРАВЉАТИ ПЛОВИЛОМ НА МОРИМА У ИНОСТРАНСТВУ?   Јавило нам се неколико наших колега, рекреативних наутичара, после летовања у Грчкој, с питањем зашто им у Грчкој не признају важност дозволе за управљача моторног чамца, а они поседују нашу међународну дозволу за управљача моторним чамцем? […]

Read more

ЧАМАЦ ИЛИ ЈАХТА?

Више наших колега наутичара обратило нам се с питањем да ли ће њихово пловило приликом регистрације бити разврстано у класу бродова и јахти или у класу чамаца, с обзиром на то да је разлика у износу пореза на употребу пловила велика. У Закону о пловидби и лукама на унутрашњим водама („Сл. гласник РС“, бр. 73/2010, […]

Read more

ТАКСЕ КОЈЕ СЕ ПЛАЋАЈУ У КАПЕТАНИЈИ

Поштовани пријатељи наутике, обавештавамо вас да је дошло до усклађивања износа републичих административних такси што је објављено у Службеном гласнику РС, број 98 од 10.07.2020. Нови износи које треба платити у капетанијама објављени су на огласним таблама. Да бисмо вам мало помогли да спремнији одете до капетаније и брже обавите оно због чега тамо идете, […]

Read more

ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о условима које морају да испуњавају лица за управљање чамцем, пловећим телом или плутајућим објектом, програму и начину полагања стручног испита, као и обрасцима, садржини, начину издавања и трајања дозволе за управљање

Гужве око издавања нових образаца дозвола за управљаче  моторних чамаца још се не стишавају а управо смо обавештени да је надлежно министарство усвојило нови ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о условима које морају да испуњавају лица за управљање чамцем, пловећим телом или плутајућим објектом, програму и начину полагања стручног испита, као и обрасцима, садржини, начину издавања […]

Read more

ПРАВИЛНИК о вредности дневне, вишедневне и годишње дозволе за рекреативни риболов за 2021. годину

Много је рекреативних наутичара који уживају у пецању на нашим водама. Дана 26. августа 2020. године објављен је текст Правилника о вредноси дневне, вишедневне и годишње дозволе за рекреативни риболов за 2021. годину. Колико видимо већ сада, цене су нешто више него ове и ранијих година, а колико ће бити виши квалитет вода и пецања, […]

Read more

ЗАМЕНА ДОЗВОЛА ЗА УПРАВЉАЧА МОТОРНОГ ЧАМЦА – НОВО

Удружење наутичара „Моја лађа“ са задовољством објављује вест да је рок за подношење захтева за замену дозвола за управљача моторног чамца продужен до 31.12.2020. године. Позивамо све наутичаре, који до сада нису поднели захтеве за замену образаца дозвола, да то учине у најкраћем року, не чекајући крај године. Захваљујемо се капетаниј у Београду која нам […]

Read more

ТИД РЕГАТА – ВЕСЛОМ ПРОТИВ КОРОНЕ

ТИД РЕГАТА – ВЕСЛОМ ПРОТИВ КОРОНЕ Дунав је река која повезује низ европских држава. Лепоте ове велике и моћне реке вековима су привлачиле људе и на њеним обалама никло је неколико великих градова, од којих су неки и престонице држава. И мада тече вековима, Дунав никад није исти, стално се мења. Његово корито се померало […]

Read more

САОПШТЕЊЕ БРОДАРСТВУ бр. 4/20

Лучка Капетанија Клaдово, Прахово и Велико Градиште на основу члана 170 Закона о пловидби и лукама на уну-трашњим водама („Службени гласник РС“, бр. 73 од 12. октобра 2010, 121 од 24. децембра 2012,  18 од 13. фебруара 2015, 96 од 26. новембра 2015 – др. закон, 92 од 14. новембра 2016,  104 од 23. децембра […]

Read more

Saopštenje brodarstvu broj 1/2020 – Lučka Kapetanija Pančevo

Poštovani, u prilogu je saopštenje Lučke Kapetanije Pančevo o zatvaranju prevodnice Botoš.   PREVODNICA BOTOŠ     

Read more

Obaveštenje – plovidba kanalima

Од Мирјане Живковић, из предузећа Воде Војводине, добили смо обавештење које би могло бити од користи рекреативним наутичарима. Преносимо њену поруку у целости:   Dragi nautičari, ukoliko se odlučujete da sami plovite kanalima u narednom periodu, želimo da vas obavestimoda su trenutno van funkcije prevodnice Bečej (na km 0+160 kanala Bečej – Bogojevo) i Botoš […]

Read more