ZAMENA DOZVOLA ZA UMČ – NAJNOVIJA VEST

Zbog velikog pritiska od strane lica koje poseduju dozvole za UMČ izdate po ranijim propisima da se produži rok za podnošenje zahteva za zamenu, izgeda da su nadležni odlučili da izađu u susred nautičarima.

Prema poslednjoj informaciji, zahtevi primljeni do 31.03.2020. godine biće tretirani i obrađeni kao da su predati do 31.12.2019. godine!

Pozivamo sve nautičare koji do sad nisu podneli zahtev za zamenu dozvole da to učine pre isteka novog roka i da o ovome izveste što veći broj svojih poznanika za koje znaju da poseduju „stare“ dozvole.

Podelite članak: