ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА НАШ НАЧИН

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА НАШ НАЧИН

ТРАГОМ ТЕКСТА ОБЈАВЉЕНОГ НА НАШЕМ САЈТУ 18. МАЈА 2020.

 Средином маја ове године, на страници нашег сајта објавили смо фотографију и причу нашег члана, Милете Стаматовића, о веома ружној слици на десној обали Дунава, на самом улазу у Земун, о дивљој депонији насталој због несавесног понашања, у овом тренутку нама непознатог физичког или правног лица (или више њих), и позив надлежнима да нешто предузму и ову депонију уклоне.

Та информација прослеђена је на више адреса: Министарству заштите животне средине, Влади Републике Србије, Општини Земун, па и Јавном водопривредном предузећу „Србијаводе“ из Београда, које нас је, иако са задршком од пет месеци, једино од свих удостојило одговора.

Службеним дописом бр. 4174/1 од 12.10.2020. ЈВП „Србијаводе“ одговорило је на допис од 26.05.2020. године. У одговору чији је потписник г. Јован Баста, руководилац ВПЦ „Сава-Дунав“, на две стране добили смо информацију у којој је лепо објашњена надлежност ЈВП „Србијаводе“ и пред сам крај текста указано нам је на то ко је надлежан да реагује поводом дописа г. Стаматовића.

Цитирамо део одговора:

„Чланом 2. став 3. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр. 88/11, 104/16 и 95/18) утврђено је да је комунална делатност, између осталог, управљање комуналним отпадом и одржавања чистоће на површинама јавне намене, док је чланом 3. став 1. тачка 12) истог Закона утврђено да комуналне делатности, поред осталог, обухватају и одржавање јавних зелених површина, уређење, текуће и инвестиционо одржавање, реконструкцију и санацију зелених, рекреативних површина и приобаља.

 Чланом 3. став 1. тачка 2) Одлуке о одржавању чистоће („Службени гласник РС“, бр. 27/02, 11/05, 6/10-др. одлука, 2/11, 10/11-др. одлука, 42/12, 31/13, 44/14, 79/15 и 19/17) утврђено је да одржавање чистоће у смислу те одлуке је уклањање, одвожење и одлагање отпада из посуда са јавних површина и прање тих површина, док је чланом 4. став 1. тачка 7) исте одлуке утврђено да су јавне површине у смислу те одлуке, поред осталог и кејови и изграђене речне обале.

 Како инспекцијски надзор над спровођењем одредаба Закона о комуналним делатностима и републичких прописа донетих на основу овог закона, као и прописа јединице локалне самоуправе донетих на основу овог закона врши јединица локалне самоуправе преко општинских, односно градских комуналних инспектора, пријаву је потребно да упутите надлежном градском комуналном предузећу.“

Крај цитата.

На самом крају одговора, ЈВП „Србијаводе“ је поновило да ЈВП „Србијаводе“ није надлежно за поступање по овој пријави и да је потребно пријаву поднети надлежном комуналном предузећу.

Захваљујемо се ЈВП „Србијаводе“ на љубазном и исцрпном одговору, мада бисмо волели да је, уместо што нас је упутило на праву адресу, као државна институција, проследила пријаву надлежном комуналном предузећу с налогом за поступање, но изгледа, у оваквим ситуацијама и убудуће ће савесни грађани и удружења грађана морати то сами да раде. У међувремену, поменута дивља депонија постала је још већа и још ружнија него што је била пре пет месеци када смо указали на ову ружну слику нашег главног града. Слика је толико ружна да смо одлучили да је не објављујемо као прилог овом тексту.

Удружење наутичара „Моја лађа“ наставиће да се залаже за уређење ове, и других обала, у Београду и Србији. Очекујемо да нам се наутичари јављају са новим информацијама и фотографијама снимљеним на лицу места, како бисмо сви заједно вршили притисак на државне институције да раде свој посао.

Podelite članak: